Informasjon om politisk streik 28. januar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Informasjon om politisk streik 28. januar

Vi viser til tidligere informasjon om den politiske streiken 28. januar fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Finans Norge har nå avklart med Finansforbundet og LO en del praktiske sider ved streiken. Mye av dette fremgår også på Finansforbundets og LOs nettsider. 

Følgende gjengis fra Finansforbundets informasjon:

  • Finansforbundet oppfordrer alle sine medlemmer til å streike
  • Det er likevel frivillig for den enkelte å delta i streiken
  • Det er ikke streikebryteri å ikke delta
  • Medlemmene oppfordres til å meddele nærmeste leder i god tid om de vil delta i streiken
  • Hovedregelen er at de som deltar vil bli trukket i lønn

På linje med andre arbeidsgiverorganisasjoner anser Finans Norge streiken som en lovlig politisk demonstrasjonsstreik, selv om Finans Norge er uenig i formålet med streiken.  Streiken retter seg mot foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven som Finans Norge har støttet i høringsuttalelser.

Som nevnt i vår tidligere informasjon kan arbeidsgiver sette inn andre til å utføre streikendes arbeid i den tiden streiken varer hvis dette anses nødvendig.

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å foreta trekk i lønn for de to timene streiken varer, men selvsagt bare for ansatte som deltar i streiken. Bedriftene må selv skaffe oversikt over dette via den beskjed som de streikende gir til nærmeste leder. Bedriftene bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen. Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.

LO har i sin skriftlige informasjon varslet Finans Norge om at det er de tillitsvalgte i virksomhetene som melder fra til ledelsen om hvem som deltar. Vi har imidlertid ved muntlig kontakt fått avklart at meddelelse om deltakelse vil skje på samme måte som for Finansforbundets medlemmer, nemlig ved at det enkelte LO- medlem meddeler sin nærmeste overordnede i god tid på forhånd om deltakelse.