Forsikringsforeningens medlemsmøte om viktig høyesterettsdom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsforeningens medlemsmøte om viktig høyesterettsdom

Forsikringsforeningen inviterer 4. februar til møte om Høyesteretts dom om reduksjon i rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning. Dommen vil få betydning for alle erstatningsutbetalinger etter personskader i tiden fremover.

Påmelding og mer informasjon hos Forsikringsforeningen