Manglende kunnskap om fastrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Manglende kunnskap om fastrente

– Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge til dn.no 13. januar. I Husholdningsundersøkelsen, som Finans Norge gjennomfører årlig, oppgir så mange som 4 av 10 at årsaken til at de ikke har fastrentelån, er at de tror at det ikke lønner seg. Mæhle viser til at det de siste 20 årene imidlertid har vært flere perioder der rentebinding i ettertid har vist seg gunstigst. Hele intervjuet i dn.no.