Mange takskader etter ekstremværet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange takskader etter ekstremværet

Ekstremværet har ført til mange skader på hjem og eiendeler.  Særlig har mange tak fått merke ”Ninas” herjinger. Langs kysten har også en rekke naust og brygger fått skader. 

– Mange har ikke rukket å kontakte forsikringsselskapet sitt ennå. Blant annet har folk vært uten strøm og en del har manglet mobildekning, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge er medlemmer.

Mange fra Hordaland

Hittil har forsikringsselskapene samlet fått meldt inn i overkant av tusen skader, men dette er høyst foreløpige tall og antallet kommer til å stige etter hvert.

De som har fått skader på bolig, eller eiendeler skal henvende seg direkte til forsikringsselskapet sitt.

– Vi venter mange skademeldinger inn til forsikringsselskapene når folk får summet seg litt og sett på skadene. Forsikringsselskapene melder om jevn pågang. De har ekstra bemanning og inntrykket er at de tar greit unna, sier Neverdal.

De fleste sakene gjelder mindre skader, blant annet på tak, men noen av skadene er svært omfattende. Så langt meldes det om flest skader i Hordaland.

I tillegg til skadene etter stormen, har stormflo og store bølger skapt problemer flere steder.

Kommer flere skademeldinger

Det er fortsatt kort tid siden vinden rev med seg tak, takstein, takplater, boder, naust og brygger, samt skadet båter og biler. Det fullstendige skadeomfanget vil det ta tid å få oversikt over.

– Men inntrykket er så langt likevel at ekstremværet har etterlatt seg færre skader enn fryktet, sier Neverdal.