Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,4 prosent i oktober til 5,2 prosent i november. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 614 milliarder kroner ved utgangen av perioden.


Fortsatt uendret kredittvekst for ikke-finansielle foretak

Det ble ingen endring i kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene i november. Veksten har nå ligget på 2,7 prosent i tre måneder på rad, noe som er atskillig lavere enn tidligere som vist på figuren over. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 505 milliarder kroner ved utgangen av november.

Husholdningenes gjeldsvekst reduseres

Etter å ha steget med en tidel til 6,5 prosent i oktober, falt husholdningenes gjeldsvekst på tolvmåneders basis ned til 6,3 prosent i november. Som for de ikke-finansielle foretakene er utviklingen i gjeldsveksten for husholdningene også nedadgående, men takten er betydelig lavere.

Nivået holder seg fortsatt noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker dermed videre. Husholdningenes bruttogjeld var 2 709 milliarder kroner ved utgangen av november.


Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 685 milliarder kroner i november. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,3 prosentpoeng til 4,1 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet ble tolvmånedersveksten redusert fra 13,8 prosent til 12,2 prosent i november. Veksten i publikums sertifikatgjeld endte i samme måned opp med en negativ vekst på -2,2 prosent, noe som var en relativt stor endring fra et positivt vekstnivå på 7,8 prosent i oktober.