Europeisk forsikringsstatistikk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Europeisk forsikringsstatistikk

Den europeiske bransjeorganisasjonen for forsikring, Insurance Europe, offentliggjør i dag heftet European Insurance in Figures. Oversiktene viser at de samlede forsikringspremier i Europa var om lag 1 117 milliarder euro i fjor, dvs. drøyt 10 000 milliarder kroner etter dagens kurs. Det er en økning på 2,1 % fra 2012.

Heftet tar for seg status for 2013 i de europeiske forsikringsmarkedene for både skadeforsikring og pensjons- og livsforsikring.

Forsikringspremier

Insurance Europe oppgir at de europeiske forsikringspremiene utgjør 35 % av forsikringspremier i verden.

Omtrent 60 prosent av de samlede premier er i livsforsikring og pensjon (667 milliarder euro), en økning på 3,1 prosent fra 2012.

Det oppgis samtidig at de største markedene i livsforsikring er Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, som står for omtrent 70 % av premiene i livsforsikring.

I denne oversikten vises en samlet premie for livsforsikring i Norge på 9,7 milliarder euro, 11.  plass av de rundt 30 landene som er med i undersøkelsen.

Premiene i skadeforsikring var 450 milliarder euro, en økning på 0,7 prosent fra 2012.

Omtrent 30 % av samlet skadeforsikringspremie kommer fra motorvognforsikring. (130 miliarder euro), mens 116 milliarder euro kom i helseforsikring.

Erstatninger

Samlede erstatninger som ble utbetalt i 2013 var 952 milliarder euro, herav 626 milliarder i livsforsikring og pensjon og 326 milliarder i skadeforsikring.

Verdier til forvaltning   

Insurance Europe oppgir at midler til forvaltning i forsikringsselskapene i Europa ligger på 8 527 milliarder euro, en vekst på 3,1 prosent fra 2012.

Dette utgjør 59 % av bruttonasjonalproduktet i EU.