Bankene struper ikke kredittilførselen til næringslivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene struper ikke kredittilførselen til næringslivet

Den seneste utlånsundersøkelsen til Norges Bank har av NHO blitt tolket som at bankene kutter kredittilførselen til næringslivet. Finans Norge deler ikke denne vurderingen.

Norsk økonomi er nå på vei inn i en klart mer usikker periode. I nevnte utlånsundersøkelse som ble gjennomført ved juletider, uttaler bankene ikke overraskende at de forventer lavere etterspørsel etter lån fremover.

– Det er en naturlig forventning når man er mer usikker på den økonomiske utviklingen, og i forkant av det omstillingsarbeidet næringslivet må gjennomgå, sier Erik Johansen, fagdirektør for samfunnsøkonomi og kapitalmarked i Finans Norge.

Forsvarlig tilpasning

– Bankene ville ikke ha gjort jobben sin dersom de ikke vurderte betjeningsevnen i ulike næringer, men heller ikke her er situasjonen sort-hvitt, sier Erik Johansen.

Bankene uttaler at de forventer en strammere kredittpraksis på enkelte områder, mens mot andre næringer som for eksempel eksportindustri vil lav kronekurs bidra i positiv retning. I lys av fallende investeringer og redusert lønnsomhet i deler av næringslivet, er dette en forsvarlig tilpasning.

– Ser vi på observerte tall viser kredittveksten til foretakene relativt lav uendret utvikling de seneste månedene. Mens veksten i kreditt fra obligasjonsmarkedet viser en fallende tendens, er bankenes kredittilførsel opprettholdt, avslutter Erik Johansen.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no