– Norsk tjenestepensjon mest kostnadseffektiv i Skandinavia

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Norsk tjenestepensjon mest kostnadseffektiv i Skandinavia

PRESSEMELDING: Det norske pensjonsmarkedet og norske pensjonsleverandører er de mest kostnadseffektive i Skandinavia, ifølge ny utredning. 

– Dette er gode nyheter for norsk arbeidsliv, og noe dagens og fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere vil nyte godt av. Dette viser at vi allerede har et godt fungerende, fremtidsrettet og robust pensjonssystem på plass i privat sektor som det bør bygges videre på, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

PA Consulting presenterer på Finans Norges pensjonskonferanse i dag sin rapport om det norske pensjonsmarkedet og en analyse av pensjonsordningene for ansatte i privat sektor.

Rapporten viser at det norske pensjonsmarkedet og norske pensjonsleverandører er konkurransedyktige og kostnadseffektive, både når det gjelder forvaltning og administrasjon av pensjonsordninger. Rapporten fokuserer spesielt på innskuddspensjonsmarkedet for yrkesaktive. Den høye effektiviteten i innskuddspensjonsmarkedet forventes å forsterke seg ytterligere i årene som kommer, både som følge av sterk konkurranse mellom aktørene og etter hvert som innskuddsordningene øker i omfang.

– Denne rapporten viser tydelig at det norske innskuddspensjonsmarkedet er meget konkurransedyktige kostnadsmessig sammenlignet med Sverige og Danmark. Dette til tross for at vi er i en tidlig fase med å bygge opp forvaltet kapital. Når den forvaltede kapitalen blir større, vil det norske systemet bli enda mer konkurransedyktig. Det er også enklere, mer transparent og oversiktlig, og sikrer at alle har samme pensjonssystem på samme arbeidsplass, konstaterer Kreutzer.

Viktig debatt

De fleste arbeidstakere i Norge som er ansatt i privat sektor er medlem av en innskuddsordning. Det norske innskuddspensjonsmarkedet økte som følge av innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006, og innskuddspensjonsmarkedet vil trolig fortsette å øke.

Partene i arbeidslivet ble sist år enige om å utrede pensjonssystemet nærmere.

– Det er helt naturlig at arbeidsgivere og arbeidstagere er opptatt av kostnadene ved pensjonsordningene. Det er imidlertid også viktig å huske at avkastningen spiller en vesentlig større rolle for den enkeltes pensjon, enn kostnader. Derfor er det særlig viktig at vi har gode og profesjonelle forvaltere av pensjonsmidlene. Generelt burde både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter fokusere på å skape bedre rammer og regelverk for forvaltning av pensjonsmidler, og ikke minst for fripoliser, sier Kreutzer.

Kreutzer håper rapporten vil bli viktig når partene i arbeidslivet skal utrede pensjonssystemet nærmere.

– Det er viktig at den pågående og fremtidige pensjonsdebatten i Norge bygger på et mest mulig faktabasert grunnlag. Vi mener denne rapporten kan være en viktig byggestein i denne debatten. Finans Norge utelukker ikke at det kan være rom for forbedringer av dagens pensjonssystemer i privat sektor, men mener dette må skje innenfor dagens hovedmodell, sier Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no