Nyheter januar 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter januar 2015

Erstatninger på nesten en halv milliard etter ekstremværet

Så langt har forsikringsselskapene registrert drøyt 9000 naturskader etter ekstremværet ”Nina”. Dette gir erstatninger på anslagsvis 450 millioner kroner. – I tillegg kommer blant annet skader på biler, båter og campingvogner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Forsikringsforeningens medlemsmøte om viktig høyesterettsdom

Forsikringsforeningen inviterer 4. februar til møte om Høyesteretts dom om reduksjon i rentesatsen som brukes når en personskadeerstatning skal omregnes til en engangserstatning. Dommen vil få betydning for alle erstatningsutbetalinger etter personskader i tiden fremover. Påmelding og mer informasjon hos Forsikringsforeningen

Statusrapport om sikkerhetsutfordringer

Finans Norge utgir årlig rapporter om trusler og sikkerhetsutfordringer knyttet til kriminelle anslag og operasjonelle risikoforhold. Rapportene definerer de utfordringer og trusler som finanskonsern og finansnæringen samlet står overfor i forhold til kriminalitetsutviklingen.

Tydelige fronter i pensjonsdebatten

En ny rapport om pensjonsmarkedet var bakteppe for konferansen Finans Norge arrangerte onsdag 28. januar. YS, LO, NHO og Finans Norge sto alle på talerstolen og la frem sitt syn på hvordan man best kan organisere dette markedet i årene fremover. Påvirkning,...

Foto fra debatten på pensjonsseminaret.
Fra debatten på pensjonskonferansen. Foto: Ragnar Falck

European Money Week 9. - 13. mars

I uke 11 arrangeres for første gang European Money Week (EMW) i 26 europeiske land, deriblant i Norge. I mars vil det være arrangementer over hele Europa med fokus på betydningen av kompetanse i personlig økonomi. I tillegg til egne arrangementer oppfordrer...

Finansnæringen når alt er digitalt

Finans Norge og IKT Norge inviterer 25. februar til seminar for alle som er interessert i digitalisering av finansnæringen. Bank og finans står foran et paradigmeskifte og står overfor viktige valg rundt hva slags digitale løsninger de skal tilby sine kunder. Nye spennende virksomheter innen både finans og IT deltar i kappløpet. Seminaret avholdes på Teknologihuset,...

Ekstremværet Nina herjet for minst 350 millioner

Hittil har forsikringsselskapene registrert drøyt 7000 naturskader etter ekstremværet ”Nina”.  Dette gir erstatninger på anslagsvis 350 millioner kroner. – I tillegg kommer blant annet skader på biler, båter og campingvogner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

MOT – foredrag med Atle Vårvik

Finans Norge gratulerer samarbeidspartner MOT og Atle Vårvik med hedersprisen under Idrettsgallaen sist helg for sitt bidrag til å skape gode verdier i samfunnet.

Manglende kunnskap om fastrente

– Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge til dn.no 13. januar. I Husholdningsundersøkel...

Informasjon om politisk streik 28. januar

Vi viser til tidligere informasjon om den politiske streiken 28. januar fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Finans Norge har nå avklart med Finansforbundet og LO en del praktiske sider ved streiken. Mye av dette fremgår også på Finansforbundets og LOs nettsider. 

Mange takskader etter ekstremværet

Ekstremværet har ført til mange skader på hjem og eiendeler.  Særlig har mange tak fått merke ”Ninas” herjinger. Langs kysten har også en rekke naust og brygger fått skader. 

Ønsker endringer i ny finansforetakslov

Ny lov om finansforetak og finanskonsern er snart klar for behandling i Stortinget og finanskomiteen avholdt nylig høringsmøte.  – Vi er i store trekk fornøyd med utkastet til ny lov, men ser at det er behov for noen endringer og presiseringer. Blant annet...

Mer enn 1,5 milliard kortkjøp i 2014

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at kortbruken økte med 8,5 prosent i 2014. Totalt ble det gjennomført 1,57 milliarder kortkjøp, og vi handlet med kort for 561,4 milliarder kroner i fjor, noe som er en vekst på 6,2 prosent.

Politisk demonstrasjonsstreik 28. januar 2015

Finans Norge har mottatt varsel fra Finansforbundet og LO om politisk demonstrasjonsstreik blant organisasjonenes medlemmer 28. januar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Aksjonen er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Mye flomskader i 2014

Pressemelding: Naturskadeerstatningene for 2014 er foreløpig på mer enn 650 millioner kroner. Det viser tall fra Norsk Naturskadepool. Skader etter flom ga de største utbetalingene i fjor.

Europeisk forsikringsstatistikk

Den europeiske bransjeorganisasjonen for forsikring, Insurance Europe, offentliggjør i dag heftet European Insurance in Figures. Oversiktene viser at de samlede forsikringspremier i Europa var om lag 1 117 milliarder euro i fjor, dvs. drøyt 10 000 milliarder kroner etter dagens kurs. Det er en økning på 2,1 % fra 2012.

Utvikling av det norske OMF-markedet

Finans Norge inviterer 20. januar 2015 til medlemsmøte om utvikling av det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Årets OMF-forum finner sted i Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo (Holbergs plass) kl. 11.30-15.30 og er åpen for alle medlemsforetakene, det vil si utstedere av OMF. Program og informasjon om OMF-forum 20.01.2014