2015

Gå til hovedinnhold

2015

Ti gode grunner til å forsikre barna

Barneforsikring er et forsikringsprodukt som mange har sterke meninger om. Noen mener at vi i Norge ikke trenger å forsikre barna våre ettersom vi har et offentlig helsevesen som prioriterer barn, og et godt stønadssystem. Andre mener at dersom et barn blir...

Baby. Illustrasjonsfoto
Mer enn halvparten av alle barn er forsikret.

Nytt bankkort med bilde

I disse dager starter utrullingen av en ny type bankkort som skal erstatte den versjonen de fleste går rundt med i lommeboka. – De nye kortenes bakside vil se litt annerledes ut enn de gamle, og inneholder flere sikkerhetselementer. Det gjør at kortet blir...

Bilde av nytt bankkort med bilde

Godkjent legitimasjon for asylsøkere

Både norske borgere, EU-borgere og tredjelandsborgere med opphold i Norge har behov for finanstjenester. Finansnæringen er pålagt å følge et  omfattende regelverk. Dette regelverket regulerer hvilke ID-dokumenter som kan aksepteres for opprettelse av et...

Bilde av forskjellige id-dokumenter

Ny rekord i antall betalingstransaksjoner

Mandag 21. desember ble det satt rekord i antall transaksjoner mellom bankene.  I løpet av denne dagen ble det gjennom banknæringens felles avregningssystem (NICS) avregnet 24 411 085 transaksjoner.  Det er nesten 500 000 flere transaksjoner enn på tilsvarende dag i fjor.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute med til sammen 77 artikler om finansnæringens rammebetingelser. Det er bl.a. omtale av en rekke lovendringer på finansområdet som ble vedtatt i Stortinget i november.

Paragraf gjennom forstørrelsesglass. Foto.
Finansrett om rammebetingelser for finansnæringen.

Brannsikkerheten i asylmottak

Den økte tilstrømningen av flyktninger har ført til stor pågang hos forsikringsselskapene om å tegne forsikring for bygg som skal huse asylsøkere. 

Soliditetsregler for finansielle grupper

Finansdepartementet fastsatte fredag 18. desember nye soliditetsregler for finansielle grupper. De nye reglene trer i kraft 31. januar 2016.

Høysesong for trafikkuhell

Mens vi stresser rundt, er det mange som også bulker bilen sin nå rett før jul. Årets bulketopp er de par siste dagene før jul. Mange hundre mennesker får småskader på bilen 22. og 23. desember, viser tall fra Finans Norge. 

Bilde av biler i kø

Mitt private pensjonskaos

Tiden er overmoden for å forenkle systemet for tjenestepensjon. Det skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge i en kommentar på E24.

Tom Staavi. Foto.
Tom Staavi i Finans Norge. Foto CF-Wesenberg.

Nye regler om uførepensjon fra nyttår

Finansdepartementet vedtok 16. desember 2015 at nye regler om uførepensjon i privat sektor skal tre i kraft 1. januar 2016. Overgangsbestemmelser innebærer at dagens uførepensjonsordninger skal opphøre innen utløpet av 2016.

Bilde av en folkemengde

Uendret rente

Norges Bank er bekymret for tiltagende vekst i husholdningenes gjeld og eiendomspriser og holder derfor styringsrenten uendret på 0,75 prosent. 

NHO: – Risikabel bankpolitikk

NHOs siste kvartalsrapport viser at flere bedrifter enn før varsler at de får mindre tilgang på kreditt. Politikken med å være først ute med nye kapitalkrav, og tidligere enn andre land virker unødvendig risikabel, mener NHO.

AP og KrF vil ha mer personlig økonomi inn i skolen

I innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om budsjettet for 2016, vil Ap og KrF ha mer personlig økonomi inn i læreplanens kompetansemål. Partiene vil også styrke samarbeidet med finansnæringen om dette.

Store skader etter ekstremværet Synne

Finans Norge anslår at totale erstatningsbeløp etter ekstremværet Synne vil komme opp i over 300 millioner kroner når alle skader er meldt inn.

Har du en ”bombe” i hagen?

Nå som oljefyren er på vei inn i dinosaurenes rekker, er det på tide å tenke gjennom ansvaret ved å ha en oljetank nedgravd i hagen. Hva kan gjøres for å redusere ansvar og risiko for forurensing?

Kredittforetakene må oppfylle LCR på foretaksnivå fra 30. juni 2016

Forskrift som pålegger finansforetakene et kvantitativt krav til beholdning av likvide midler trer i kraft 31. desember 2015. Finansdepartementet har i dag besluttet å gi kredittforetakene noe mer tid til å tilpasse seg til nytt krav om likviditet på foretaksnivå.

40 000 har besøkt Økonomilappen

Over 40 000 har nå besøkt Økonomilappen.no for å lære mer om privatøkonomi, og av disse har ni av ti forsøkt seg på kunnskapsprøven for å ta ”økonomilappen”. Det er imidlertid kun fem prosent som klarer alle spørsmålene.

Bilde av logoen til Økonomilappen

Mot full økonomiopplæring i Østfold

Alle ungdomsskoleelever i Østfold fylke kan nå få opplæring i personlig økonomi. Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har gitt to millioner kroner i gave til Ungt Entreprenørskap (UE) i Østfold. Pengegaven skal benyttes til å...

Bilde av unge mennesker

Flyktninger, identitet og bankkonto

Å ikke få åpne en bankkonto med et tilknyttet betalingsmiddel, betyr at du holdes utenfor i et moderne samfunn. Men hva skal banken gjøre når det dukker opp en kunde uten ID-papirer og 10.000 dollar i en plastpose? 

Tom Staavi. Foto.

Riktig angitt retning av grønn skattekommisjon

– Grønn skattekommisjon har gjort et godt systematisk arbeid, og angitt en tydelig retning for hvordan skatte- og avgiftssystemet kan bidra til det grønne skiftet. Samtidig fremstår det klart at skatte- og avgiftspolitikken alene ikke er tilstrekkelig til å...

Idar Kreutzer. Foto.
Klimaeffekten av grønn skatt er ikke nok til å nå Norges klimamål, sier Idar Kreutzer. (Foto: CF-Wesenberg)

Sparebankbladet med nytt nummer

Et nytt nummer av Sparebankbladet er nå ute. Bl.a. med reportasje fra Sparebankforeningens medlemsmøte i Tromsø nylig. Dessuten artikler om nye betalingstjenester og om Løten kommune som var først ute med avtalegiro for 20 år siden.

To banksjefer i Tromsø. Foto.