Vil la forsikringsselskapene innkreve årsavgiften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil la forsikringsselskapene innkreve årsavgiften

Regjeringen foreslår at norske forsikringsselskaper skal innkreve årsavgiften på bil. Dermed ønsker man å effektivisere statlig innkreving. – Årsavgiften er den dyreste særavgiften å innkreve, sier Siv Jensen, og viser til at forsikringsnæringen er effektiv og kan innkreve dette rimeligere og mer fleksibelt enn staten. 

–Vi har hatt en dialog med Finansdepartementet om dette siden i sommer, og vi stiller oss i utgangspunktet positive til forslaget med visse forbehold. Selskapene krever jo allerede inn obligatorisk ansvarsforsikring på alle biler i Norge, og det er selvsagt noe å hente på å kreve inn forsikring og årsavgift samtidig, sier direktør for skade i Finans Norge, Geir Trulserud. 

Forslaget sendes nå på høring, med høringsfrist 18. mars.

–Vi vil gå svært grundig gjennom høringsforslaget sammen med våre skadeforsikringsmedlemmer, og avgi våre synspunkter i god tid, sier Trulserud.