Viktige veivalg om tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktige veivalg om tjenestepensjon

Finans Norge inviterer til konferansen "Viktige veivalg om tjenestepensjon" 28. januar. Det blir bidrag fra bl.a. sentrale representanter fra partene i arbeidslivet og Konkurransetilsynet. Blant foredragsholderne er Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge, Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Eystein Gjelsvik, utredningsleder LO, Jorunn Berland, leder YS og Christine Meyer, direktør Konkurransetilsynet. 

Konferansen holdes på Oslo kongressenter (Folkets hus) sal A fra kl. 09.00-12.00.

Henvendelser om deltakelse kan rettes til Inger Lise Prebensen i Finans Norge.

Program

Kl. 09.00
Velkommen

Kl. 09.05              
Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet.
Adm. direktør Knut Erlend Vik, PA Consulting Group Norge

Kl. 09.25              
Nordens mest kostnadseffektive tjenestepensjonssystem
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Kl. 09.45
Tariffesting av utsatt lønn
Eystein Gjelsvik, utredningsleder LO

Kl. 10.00
Pause

Kl. 10.25
Framtidens tjenestepensjon
Jorunn Berland, leder YS

Kl. 10.45
Behov for kostnadseffektivitet og omstillingsdyktighet
Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO

Kl. 11.05
Konkurransen i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet
Christine Meyer, direktør Konkurransetilsynet

Kl. 11.25
Debatt
Idar Kreutzer
Kristin Skogen Lund
Jorunn Berland

Kl. 12.00
Avslutning med lunsj

Ordstyrer: Terje Svabø