Viktig evaluering av hvitvaskingsarbeidet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig evaluering av hvitvaskingsarbeidet

– Det er bra at vi nå har fått en grundig evaluering av Norges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det sikrer at vi får nødvendig trykk på forbedringer av arbeidet fremover, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han kommenterer en rapport som ble offentliggjort torsdag 18. desember og som evaluerer Norges arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

– I en tid med mye endringer i det regelverket som finansinstitusjonene skal etterleve, er det viktig at Finanstilsynet er flinke til å følge opp sitt veilederansvar. Det er vi sikre på at Finanstilsynet vil være fremover, sier Kreutzer. 

Nytt kontaktforum

Finansnæringen er svært opptatt av å etterleve de krav og tiltak myndighetene pålegger næringen.

– Samarbeid mellom offentlig og privat sektor er en avgjørende faktor for å styrke kampen mot økonomisk kriminalitet og for å hindre at finansnæringen blir utnyttet og brukt i hvitvaskingsoperasjoner. Det er derfor også positivt at det nå skal etableres et regjeringsoppnevnt kontaktforum for å styrke koordineringen på myndighetsnivå og bidra til ytterligere samarbeid på dette området, sier Kreutzer.