Finansnæringen er Norges største skatteyter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen er Norges største skatteyter

Det er ofte hevdet at finansnæringen beskattes lavere enn hva den burde. Dette baserer seg imidlertid på gale antagelser. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå er finansnæringen den næringen i Fastlands-Norge som betaler mest skatt. 

Ifølge SSB var utliknet skatt til finansnæringen i 2012 (siste tall) 19,9 milliarder kroner. Til sammenligning var utliknet skatt til varehandelen 10,7 milliarder, energisektoren 8,7 milliarder, industrien 7,9 milliarder og transportsektoren 6,3 milliarder. 

Fire ganger så beskattet som industrien

Også hvis man regner skatt som andel av bruttoprodukt, viser tall at finansnæringen er en høyt skattet næring. I Scheel-utvalgets utredning er det inntatt oversikt over skatt i andel av bruttoprodukt for noen av de største næringene i Norge. Oversikten viser at finansnæringen betaler 16,8 % av bruttoprodukt i skatt. Det er ganske nøyaktig fire ganger så mye skatt som industrien, som betaler 4,2 % av bruttoprodukt i skatt.