Uendret gjeldsvekst i oktober

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret gjeldsvekst i oktober

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,4 prosent i oktober etter at veksten i september ble oppjustert med en tidel. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 585 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Ingen endring i kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene

Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene holdt seg uendret i oktober på 2,7 prosent. Tendensen er imidlertid fortsatt nedadgående og veksten har falt betraktelig siden midten av 2012. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 492 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Moderat økning i husholdningenes gjeldsvekst

Husholdningenes gjeldsvekst på tolvmåneders basis endte på 6,5 prosent i oktober. Ettersom forrige måned ble nedjustert med en tidel fra samme nivå fikk vi en tilsvarende vekst denne måneden. Utviklingen i gjeldsveksten for husholdningene er også nedadgående, men nedgangen har kommet i en betraktelig lavere takt enn i de ikke-finansielle foretakene. Nivået holder seg fortsatt noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker dermed videre. Husholdningenes bruttogjeld var 2 696 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 654 milliarder kroner i oktober. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak forble uendret på 3,8 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet ble forrige måneds nedgang reversert med en økning i tolvmånedersveksten fra 11,7 prosent til 13,9 prosent. Veksten i publikums sertifikatgjeld snudde imidlertid ned og endte på 7,6 prosent, en nedgang fra 11,5 prosent måneden før. Tallene viser at vi fortsatt har en sterk vekst i publikums obligasjons- og sertifikatgjeld som ligger godt over utlånsveksten fra banker og kredittforetak.