Ti ting du kanskje ikke visste om BSU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ti ting du kanskje ikke visste om BSU

At BSU, Boligsparing for ungdom, gir et direkte fradrag i skatten, er vel kjent. Men at den høye BSU-renten i tillegg kan være skattefri, er mindre kjent. Her er ti ting du kanskje ikke visste om BSU-ordningen. 

Boligblokker. Foto.

Saken er oppdatert mai 2017.

Hovedregelen i BSU-ordningen er imidlertid godt kjent: At du hvert år frem til og med det året du fyller 33 år kan spare inntil 25 000 kroner, og få et skattefradrag på 20 prosent av spart beløp. Og at totalt innestående på BSU-kontoen ikke kan overstige 300 000 kroner eksklusive opptjente renter.

Mange som sparer BSU har lønnsinntekter som så vidt ligger over frikortgrensen. Dermed får de glede av skattefradraget i BSU-ordningen. Samtidig er inntekten så lav at kombinasjonen av minstefradraget i lønn og det såkalte personfradraget gjør at alminnelig inntekt blir null. Dermed blir det ingen skatt på BSU-rentene.

Han minner også om at BSU-innskuddet inngår i den formuen du eventuelt har, og som avgjør hvor mye lån du får omgjort til stipend. BSU-rentene inngår imidlertid ikke i Lånekassens inntektsbegrep. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon om formuesgrensen.

Her er ti ting du kanskje ikke visste om BSU-ordningen

1. BSU-kontoen må være opprettet før boligen er ervervet (kjøpt, arvet eller fått i gave) eller bygd. Men du kan fortsette å BSU-spare selv etter dette, såfremt du ikke foretar uttak fra kontoen og du fortsatt er innenfor maksimal sparegrense og alder (33 år eller yngre). Du kan likevel ta ut årets innbetalte sparebeløp innen 31. desember. Du kan også ta ut renter som påløper fra og med det året du fyller 34 år.

2. Innestående på BSU-kontoen kan benyttes til egenkapital og/eller betaling av renter og avdrag på lån til den faste boligen.  Men det er ikke krav om at lånet er benevnt boliglån av långiver eller er sikret med pant i huset, men lånebeløpet må være benyttet til erverv av boligen. Du må selv sannsynliggjøre at lånet er et boliglån.

3. Som erverv av ny fast bolig regnes også bolig som er bygget etter at kontoen ble opprettet, på tomt ervervet før BSU-kontoen ble opprettet, eller som var under (ny)bygging før BSU-kontoen ble opprettet men som først ble ferdig etter dette.

4. Det er ikke lov til å anvende BSU-sparingen til kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på fritidsbolig uten at vilkårene for skattefradrag brytes. Det er heller ikke lov til å bruke BSU-pengene til å betale påkostninger og vedlikehold.

5. Du kan fritt flytte BSU-kontoen fra en bank til en annen, så fremt innskuddsbeløpet overføres direkte mellom bankene. Du kan altså ikke selv ta ut BSU-pengene fra en bank, og deretter sette dem inn på nyopprettet BSU-konto i annen bank.

6. Det er ikke krav om at du skal inngå avtale med banken om en spareplan. Du kan, innenfor vilkårene (alder, årlige og totale beløpsgrenser og uttaksregler), selv velge hvor mange år du vil spare, hvilke år du vil spare, når på året du vil spare og hvor mye du hvert år vil sette inn på BSU-kontoen. Du kan for eksempel be banken trekke deg 1 000 kroner i måneden og sette på BSU-kontoen, slik at det årlige BSU-innskuddet blir 12 000 kroner – med et skattefradrag på 2 400 kroner.

7. Skattefradraget gis i skatt på inntekt og i trygdeavgiften, og ikke i skatt på formue. For å få det maksimale skattefradraget, 5 000 kroner, må du i 2017 minst ha en lønnsinntekt på ca. 75 000 kroner. 

8. Er dere gift, gis fradrag først i skatten til den ektefelle kontoen er registrert på. Udekket fradrag overføres til fradrag i den andre ektefelles skatt. Dette gjelder selv om den andre ektefelle er 34 år eller eldre.

9. For mange unge er altså de høye BSU-rentene skattefrie. Eksempel: En person som i 2017 har en lønnsinntekt på 75 000 kroner, og har 5 000 kroner i renteinntekter fra BSU-kontoen. Vedkommende må i utgangspunktet betale trygdeavgift på lønnsinntekten (8,2 prosent, tilsvarende ca. 5 000 kroner), men denne skatten reduseres dersom vedkommende gjør maksimalt innskudd på BSU-kontoen. Det blir derimot ingen skatt på renteinntektene fordi minstefradraget og personfradraget gir null i alminnelig inntekt.

10. BSU-innskuddet kan ikke gis bort eller frivillig stilles som sikkerhet, for eksempel for et lån. Men det er unntak ved overføring av BSU-kontoen til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse. Den ektefelle som overfører sin konto til den andre, kan opprette ny BSU-konto på vanlig måte, og spare inntil 300 000 kroner på denne, uavhengig av tidligere innbetalinger på den overførte BSU-kontoen.

Mer informasjon og flere regler om BSU hos Skatteetaten