Skjult observasjon er lovlig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skjult observasjon er lovlig

Personvernnemnda har fattet et vedtak som endelig fastslår at forsikringsselskaper kan benytte skjult observasjon og filming i saker der det er kvalifisert mistanke om svindel.

Vedtaket kommer som resultat av en klage fra Gjensidige på et overtredelsesgebyr ilagt av Datatilsynet.

Personvernnemnda, som er ankeorgan i slike saker, mener derimot at Gjensidige ikke har gjort noe galt i det hele tatt. I tillegg til at gebyret faller bort kan Gjensidige og andre forsikringsselskaper fortsatt benytte skjult observasjon og filming i saker der det er kvalifisert mistanke om svik.

Yrkesskadeerstatning

Utgangspunktet for gebyret og klagen er en konkret sak der en person krevde yrkesskadeerstatning etter en angivelig arbeidsulykke. Gjensidige iverksatte utredning etter kvalifisert mistanke om svindel. Basert på informasjon som Gjensidige fremskaffet kom domstolene til at det ikke hadde skjedd noen arbeidsulykke, og at personen ikke hadde krav på yrkesskadeerstatning. Domstolene tok ikke stilling til om de uriktige opplysningene personen hadde oppgitt innebar forsøk på svindel.

Den aktuelle personen klaget utredningen inn for Datatilsynet, som altså mente at Gjensidige hadde brutt loven.

Tilsynets vedtak hadde betydning langt utover den konkrete saken, ettersom Datatilsynet hevdet at skjult observasjon og filming rent generelt er ulovlig.

Last ned personvernnemndas uttalelse i saken