Rundskriv om avlytting av mobiltelefoner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rundskriv om avlytting av mobiltelefoner

Finans Norge vektlegger at fokuset i all hovedsak bør være rettet mot en bevisst bruk av mobiltelefoner. Det bør foreligge et fastsatt og konkret regime som definerer hvilke emner som skal kunne diskuteres over mobilnettverket, samt at det spesifiseres alternative komunikasjonslinjer for definerte typer sensitiv informasjon. Dette skriver fagsjef Jan Daniel Juniszewski i Finans Norge i et rundskriv som nå er gått ut til medlemsbedriftene.
Rundskriv nr 27/12