Liten økning i sykefraværet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Liten økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Finans Norges medlemsvirksomheter har økt litt det siste året. Mens fraværet er om lag uendret innen bankvirksomhet, har fraværet økt noe innen forsikring og blant andre medlemmer.

Det legemeldte sykefraværet i Finans Norges medlemsvirksomheter var med 4,0 prosent samlet sett 0,2 prosentpoeng høyere i 3. kvartal i år enn i samme periode i fjor. Økningen har kommet blant menn, og innen forsikring og andre medlemmer utenom bank og forsikring.

Vi ser også at fraværet har økt med opp mot ett prosentpoeng blant både kvinner og menn i aldersgruppen 40-49 år. Samtidig har fraværet falt med ett prosentpoeng blant kvinner i aldersgruppen 50-59 år. Slike aldersspesifikke tall er imidlertid noe utsatt for tilfeldig variasjon og må tolkes forsiktig.

Til sammenligning er det legemeldte sykefraværet i hele landet uendret, målt fra 3. kvartal i fjor til sammen periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykefravær etter kjønn 3. kvartal 2014

Sykefravær etter næring 3. kvartal 2014