Kreutzer gir klimaråd

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kreutzer gir klimaråd

Klimaminister Tine Sundtoft har etablert et klimaråd med 25 deltakere med toppstillinger i næringsliv, arbeidsliv, forskning og miljøbevegelse.  – Dette er en fin anledning for å fremme finansnæringens synspunkter i klimadebatten, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og deltaker i det nyopprettede klimarådet.

Råd til inspirasjon
Det første møtet ble avholdt 16. desember. Dagsavisen rapporterer i dag om en engasjert Sundtoft:
”- Dette er en gjeng som kan gi meg motivasjon og tyngde inn i det daglige arbeidet. Jeg er gitt en pådrivende og koordinerende rolle i regjering, da trenger jeg å spille på noe mer og ha dialog slik at vi blir dyktige sammen.”

Konkrete løsninger
Flere av deltakerne presiserte at det er viktig at tiltakene som foreslås i klimarådet faktisk blir tatt med videre, og at så mye som mulig bør tas i bruk og bidra til konkrete løsninger i regjeringens klimaarbeid. Rådet skal møtes på halvårlig basis, med noen mulige arbeidsmøter underveis.

Liste over rådsmedlemmene
Kristin Skogen Lund, NHO
Idar Kreutzer, Finans Norge
Vibeke Hammer Madsen, Virke
Hans-Christian Gabrielsen, LO
Jorunn Berland, YS
Knut Aarbakke, Akademikerne
Anders Folkestad, Unio
Helge Eide, KS
Marius Holm, Zero
Nina Jensen, WWF
Frederic Hauge, Bellona
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Arnstein Vestre, Natur og Ungdom
Agnes Vevle Tvinnerein, Bærekraftige Liv
Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt
Asgeir Tomasgard, NTNU
Jan S. Fuglestvedt, Cicero
Atle Midttun, BI
Torbjørn Johannson, ASKO
Christine Meisingset, Storebrand
Steinar Olsen, Stormberg
Thina Saltvedt, Nordea
Per A. Sørlie, Borregaard
Siri Espedal Kindem, Statoil
Tom Nysted, Agder Energi

Bilde: Klima- og miljøverndepartementet