Kortmisbruk for 80 millioner kroner første halvår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kortmisbruk for 80 millioner kroner første halvår

I første halvår 2014 rapporterte bankene om tap etter kortsvindel for 80 millioner kroner. Det er fem millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge.

Sammenlignet med den enorme kortbruken her i landet, er det likevel svært liten risiko for å bli svindlet. I første halvår 2014 utgjør kortsvindel anslagsvis 0,02 % av den totale kortomsetningen. Så lenge man ikke har vært uaktsom, dekker banken tapet.

– Bruk av regionsperre og sms-varsling, bankenes overvåkingssystemer og politiets innsats på området er viktige grep for å bekjempe kortsvindelen, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Skimming utenfor Norge

Når det gjelder skimmingaktiviteten, var det noe mindre skimming i første halvår 2014, sammenlignet med samme periode i 2013. Skimming innebærer at svindlere kopierer magnetstripen på kortet, samt observerer eller filmer inntastingen av pin-koden.

Av tap på til sammen 21 millioner som følge av skimming, er mer enn 17 millioner kroner knyttet til skimming som har skjedd i utlandet. Svært lite av dette skjer altså i Norge.

Korttyveri og svindel

De siste årene har tallet på saker, der bankkundens pin-kode først er observert før kortet blir stjålet, gått noe ned og stabilisert seg på et lavere nivå enn for noen år siden.

– Men det er all grunn til å passe godt på både kortet ditt og pin-koden i julehandelen. Følg med nå som det gjerne er lange køer og folk ofte står tett. Det bør være like naturlig å skjule koden som å bruke bilbelte, sier Neverdal i Finans Norge.

Ti gode råd for kortbruk:

 • Skjul inntastingen av pin-koden, ikke la noen titte over skulderen din.
 • Bruk regionsperre når det er mulig.
 • Avslå assistanse fra "gode hjelpere" ved minibanken.
 • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner.
 • Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen.
 • Er du på reise, kan det være lurt å ha to kort oppbevart på ulike steder.
 • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig.
 • Kortet må oppbevares slik at kort og pin-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
 • Lær deg pin-koden utenat, og oppgi den aldri til noen.
 • Hvis kortet blir borte, meld umiddelbart fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt.

Kortmisbruket fordeler seg slik

 • Misbruk med falske kort (skimming og eksempelvis datainnbrudd): 27 millioner kroner
 • Misbruk av kortinformasjon, uten kort (internetthandel): 35 millioner kroner
 • Misbruk med originalkort og pin-kode: 16 millioner kroner (lommetyverier etc.)
 • Annet: 3 millioner kroner