Kapitaliseringsrente på fire prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kapitaliseringsrente på fire prosent

Høyesterett har 12.desember 2014 fastsatt at kapitaliseringsrenten ved utmåling av individuell personskadeerstatning skal være fire prosent. Kapitaliseringsrenten har fra 1993 og frem til i dag vært fem prosent. 

Rentesaken som nå er avsluttet i Høyesterett ble tatt opp i forbindelse med erstatningsoppgjøret etter en alvorlig personskade og den vil få konsekvenser for størrelsen på erstatningsutbetalingene når det gjelder trafikkskadde og fremtidig tap.

Konsekvenser for trafikkskadde

Erstatningsutbetalingene ved fremtidstap blir justert opp fordi kapitaliseringsrenten nå er satt til fire prosent. Dette har størst betydning for skadde som har lenge igjen til pensjonsalder.

Selskapene vil rette seg etter høyesterettsdommen.

Konsekvenser for selskapene

Det er for tidlig å si hvor mye dette utgjør for selskapene, bakgrunnen er blant annet at også skatteulempen blir redusert, ifølge høyesterettsdommen.

De aller fleste sakene som gjelder motorvogn og trafikkforsikring dreier seg dessuten ikke om personskader. De fleste slike saker gjelder materielle skader også når vi ser på erstatningsbeløpene totalt sett.