Innstramning av overgangsregler for norsk pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Innstramning av overgangsregler for norsk pensjon

– Det er ingen gode grunner til at norske forsikringsselskaper skal ha strengere regler enn det nå legges til rette for i resten av Europa. Vi er overrasket over Finanstilsynets forskriftsforslag om gjennomføringen av Solvens II i Norge. Forslaget begrenser effekten av et europeisk regelverk det er bred enighet om, og som har som formål å redusere risiko, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

– Dette svekker robustheten i pensjonsordningene, noe som hverken tjener arbeidstakerne, bedriftene eller livselskapene, sier Kreutzer.

Etter harde diskusjoner kom EU i fjor høst til enighet om rammen for innføringen av nye, strenge soliditetskrav for forsikringsvirksomhet i Europa. Forutsetningen var at grunnleggende svakheter i det opprinnelige regelverket som særlig rammet langsiktige, garanterte pensjonsordninger slik vi har i Norge, skulle rettes opp gjennom permanente tilpasninger og overgangsregler.

Forslag oversendt - vesentlige begrensninger

Rammene for norske forsikringsselskapers bruk av disse tilpasningene og overgangsordningene er en del av et forslag til forskrift om gjennomføringen av Solvens II i norsk rett som Finanstilsynet i dag sendte til Finansdepartementet.
Forslaget fra Finanstilsynet innebærer blant annet en vesentlig begrensning i muligheten til å benytte en svært viktig overgangsregel om innfasing av Solvens II over 16 år.

– Denne overgangsregelen er skal sikre en god innføring av Solvens II, og det er viktig at også norske selskaper får muligheten til å benytte den fullt ut. Vi er derfor skuffet over at Finanstilsynet nå velger å begrense denne muligheten. Det er opp til Finansdepartementet å fastsette forskriften, sier Kreutzer.