Finansnæringen tar sikkerheten på alvor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen tar sikkerheten på alvor

– Aftenpostens avsløringer om at det drives mobilovervåking i Oslo er skremmende, men dessverre helt i samsvar med det vi har beskrevet i våre årlige rapporter om sikkerhetsutfordringer for finansinstitusjonene. Det sier fagsjef Jan Daniel Juniszewski i Finans Norges enhet for økonomisk kriminalitet.

I Finans Norges årlige trendrapporter har det de senere år blitt pekt på at mobilovervåking vil være en stor utfordring framover. Selv om vi foreløpig vet lite om hva som har foregått i Oslo den senere tiden, viser det uansett at finansnæringen må ha stor oppmerksomhet på mulighetene for at uvedkommende tapper bedriftene for viktig informasjon gjennom å overvåke bedriftens mobile enheter.

– Finans Norge oppfordrer sine medlemmer til å gjennomføre risikoanalyser av egen organisasjon, som skal beskrive det reelle trusselbildet de står overfor. Dette trusselbildet er særdeles komplekst og forandrer seg stadig vekk. En bevissthet til de tidsaktuelle truslene som næringen står overfor er sentralt. Vi har et fokus på å sikre effektive og tidsriktige tiltak for å avdekke og forebygge kriminelle anslag og overvåkning/avlytting, sier Juniszewski.

– Dette er nå først og fremst en politi- og myndighetssak og vi må la dem foreta den nødvendige etterforskningen. Vi håper all relevant informasjon fra denne etterforskningen vil bli delt med de aktuelle samfunnsaktørene. Finansnæringen vil ta visse forholdsregler, samt være mer oppmerksom på å sikre seg mot denne formen for avlytting sier han.

– I neste omgang er det viktig, i den grad det er mulig, å forsøke å avklare om det er blitt tappet viktig informasjon fra store aktører. Vi må få konkretisert hvilke mulige konsekvenser dette kan ha sier Juniszewski.