Finansnæringen i FN

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen i FN

Denne uken ble det tredje årlige forumet om menneskerettigheter og næringsliv avholdt i FN i Genève. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, deltok i paneldebatt om hovedutfordringene - og mulighetene - som næringslivet står overfor i en global menneskerettighetsagenda. 

Sammen med blant annet lederne i de globale selskapene Unilever og Nestlé, belyste Kreutzer behovet for et næringsliv som først og fremst sikrer at menneskerettigheter er i varetatt i alle ledd av leverandørkjeden, og at samfunnsrollen er vel så viktig for næringsliv som for politikere. 

En næring med stor innflytelse

– Finansnæringen har stor innflytelse for å sikre at menneskerettighetshensyn blir i varetatt. Dette er kanskje ikke alltid like allment kjent, men som kredittgiver og som investor har finansinstitusjoner en viktig mulighet til å bidra til at det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter. Flere følger for eksempel retningslinjer som UN Guiding Principles eller OECD Guiding Principles for Multinational Enterprises.  Dette er en mulighet som jeg oppfatter at norsk finansnæring tar til seg, og som blir stadig en vanligere forretningspraksis, sier Kreutzer. 

Viktig møteplass

I forumet er det deltakere fra hele verden, med tilhørighet enten i private næringsliv, akademia, interesseorganisasjoner (NGOs) eller myndigheter. Totalt deltok ca 1500 personer på dette arrangementet. Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter er på ingen måte konkludert eller avsluttet, men en pågående prosess. Forumet er derfor en viktig årlig møteplass hvor temaet belyses. 

Norsk handlingsplan

Norge lager nå en nasjonal handlingsplan som skal konkretisere Norges steg videre i arbeidet med å integrere respekt for menneskerettigheter i næringslivet. Norge blir blant de ti første landene i verden til å ha en slik plan.