Endrer ikke den motsykliske kapitalbufferen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endrer ikke den motsykliske kapitalbufferen

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet holdes uendret. I desember 2013 ble denne fastsatt til 1 prosent med virkning fra 30. juni 2015. Beslutningen er i tråd med Norges Banks råd. 

Basert på europeiske anbefalinger skal den motsykliske bufferen fastsettes på grunnlag av en kombinasjon av en regelverksbasert tilnærming og et faglig skjønn. Regelverksbaserte referanseverdier i Norge tilsier at bufferkravet bør ligge på 0-½ prosent. Norges Bank og Finansdepartementet mener kravet bør være 1 prosent.

Finanstilsynet har anbefalt at den motsykliske bufferen økes til 1,5 prosent med virkning fra 31. desember 2015. Finans Norges vurdering er at Finanstilsynets råd baseres på et beslutningsgrunnlag som klart avviker fra anbefalte europeiske standarder.