Dyrere bank- og forsikringstjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Dyrere bank- og forsikringstjenester

Pressemelding: – Oppdraget til Scheel-utvalget har vært å foreslå hvordan bedriftsbeskatningen i Norge kan sikre et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det er da noe merkelig at man foreslår en betydelig skatteskjerpelse for finansnæringen, som er næringslivets blodomløp, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Finans Norge mener Norge trenger en reduksjon av selskapsskatten for å styrke konkurransekraften og sikre ny vekst. – I stedet kan vi nå få en debatt om urealistiske skatteskjerpelser på bolig. Det burde ha gått an å redusere skattenivået for næringslivet uten at hele regningen skal skyves over på boligeiere og husholdninger, sier Kreutzer.

Renteskatt

– Scheel-utvalget viser selv til at finansnæringen er den fastlandsnæringen som betaler mest i skatt både i kroner og i relative tall. Det er derfor merkelig at de velger å foreslå betydelige skatteskjerpelser for finansnæringen. Når utgangspunktet for utvalget har vært å redusere næringslivsbeskatningen, blir det feil når de svarer med å øke skatten for finansnæringen gjennom renteskatt og moms på forsikringspremie, sier Kreutzer.

– Skatt på rentemargin og moms på finansielle tjenester vil måtte betales av kundene. Det vil også svekke norsk finanssektor, gi konkurransevridning i favør av utenlandske aktører, og svekke næringens mulighet til å finansiere vekst og sysselsetting i næringslivet, legger han til. 

Vi trenger ny vekst

– Hele utgangspunktet for Scheel-utvalget var å foreslå endringer i bedriftsbeskatningen, for å gi Norge bedre konkurransekraft og for å tiltrekke seg kapital og næringsvirksomhet. Det er antagelig både riktig og viktig å redusere bedriftsbeskatningen kraftig, slik utvalget har foreslått. 

Imidlertid har man foreslått å velte skatteregningen over på husholdningene og boligeierne. Det er det ikke grunnlag for, og det skaper selvsagt svært stor debatt. Dermed drukner den debatten vi egentlig burde ha i diskusjonen om fjerning av fradragsordninger og økt boligbeskatning, sier han.

Boligbeskatning

– Det er en skattemessig gunstig behandling av eiendomsformue i Norge. Det gir stimulans til å investere mer i eiendom enn hva som er fornuftig. Det betyr imidlertid ikke at man må gå til så radikale endringer som nå foreslås, avslutter Kreutzer.