BSU mer enn fordoblet på fem år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BSU mer enn fordoblet på fem år

Innestående på BSU – Boligsparing for ungdom – vil ved årsskiftet trolig passere 35 milliarder kroner. Det innebærer mer enn en fordobling på fem år.
– Mye oppmerksomhet om egenkapital ved boligkjøp har utvilsomt bidratt til BSU-veksten, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innestående på bankenes BSU-kontoer utgjorde oppunder 34 milliarder kroner per oktober i år. Erfaringsmessig kommer mesteparten av BSU-innskuddene i desember.

Julegave

– Årsaken til dette er nok delvis en gammel forestilling om at det å spare skatt er noe man gjør i desember, rett før et årsskifte. Men det er nok også slik at mange får BSU i julegave, sier Mæhle. Han legger til:

– Basert på tidligere års erfaring, kan vi med stor sikkerhet slå fast at BSU-innskuddene vil passere 35 milliarder kroner når året er omme. Det innebærer mer enn en fordobling i løpet av fem år.

Mæhle peker også på at mange banker har opprettet parallelle BSU-ordninger, der kundene får den samme, høye BSU-renten, men ikke spiser av grensene for skattefradrag. Innskudd på disse kontoene kommer i tillegg til ovennevnte beløp.

Seks av ti sparer BSU

SSBs tall viser at det i 2013 var 360 000 personer som fikk skattefradrag for BSU-sparing, en økning på 70 000 siden 2009. Rolf Mæhle mener seks av ti i målgruppen benytter seg av BSU-ordningen for å bygge opp egenkapital til boligkjøp.

– Tar vi bort de som allerede har kjøpt bolig, de som har BSU, men som ikke sparte i 2013, samt de som ikke har skattepliktig inntekt og således ikke har glede av skattefordelen i BSU-ordningen, kommer vi frem til at ca. seks av ti med et boligbehov benytter seg av BSU-ordningen, sier han, og fortsetter:

Pedagogisk effekt

– I tillegg til å bidra til at unge sparer opp en god egenkapital til boligkjøp, har BSU-ordningen bidratt til å sette sparing på dagsordenen for de unge. Denne pedagogiske effekten er viktig både for den enkelte og samfunnet.