360 millioner etter flommen på Vestlandet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

360 millioner etter flommen på Vestlandet

Erstatningene etter flommen på Vestlandet i slutten av oktober er nå anslått til 360 millioner kroner. Det viser tall som gjelder naturskadedekningen gjennom Norsk Naturskadepool fra begynnelsen av desember.

Odda etter flommen. Foto: Terje Haug

Så langt er det meldt inn 590 naturskader til forsikringsselskapene. De fleste av de store skadene er i Hordaland.

Kan øke

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge er medlemmer.

– Fortsatt kan både tallet på skader og erstatningsbeløpet øke, ettersom flere blir klar over omfanget og konsekvensene av skadene. Det er sjelden flom gjør så store skader på Vestlandet som vi nå har sett, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Naturskade

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, f.eks. dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader. Statens naturskadefond har erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer, veier og annen infrastruktur.