– Viktig med god rådgivning om fripoliser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Viktig med god rådgivning om fripoliser

VGs økonomiske kommentator Tom Staavi mener flere fripoliser med investeringsvalg vil være interessant for flere å vurdere. Samtidig er det viktig med god rådgivning. Staavi stilte i debatt med Forbrukerrådets fagdirektør Jorge Jensen og Øistein Medlien, Grieg Investor på et pensjonsseminar i regi av Finans Norge og Handelshøyskolen BI 8. desember.

Se også: Presentasjoner fra seminaret

Over 200 mrd av pensjonspengene tapt

Ifølge beregninger gjort av Øystein Medlien i Grieg Investor fører dagens regelverk for fripoliser til store samfunnsøkonomiske tap. Regelverket gjør at midler som skal plasseres langsiktig, blir plassert kortsiktig. Noen må dekke dette tapet, det er kundene. Midlene taper seg i kjøpekraft. Fra 1990-2013 er beregnet tap 216 mrd. kr og fremtidig tap er beregnet til 333 mrd kr.

– Det handler om forvaltningen av pensjonsmidler tilsvarende  en fjerdedel av oljefondet, sa Medlien.

Han la til at han mente Forbrukerrådet burde engasjere seg i spørsmålet om forvaltning av fripoliser og slutte å fremstille aksjer som spekulasjon, noe som er farlig og skummelt, og å mistenkeliggjøre leverandørene.

Alt for lav risiko på pensjonsmidlene

Tom Staavi etterlyste et helikopterperspektiv på debatten.

– Dette handler om forvaltning av penger, og problemstillingen er udiskutabel. Pensjonsmidlene er blitt forvaltet med for lav risiko. Fripoliser forvaltes med mindre enn 10 % i aksjer, mens oljefondet har 60 % aksjeandel. Til og med Kristin Halvorsen økte aksjeandelen i oljefondet fra 40 % til 60 %. Det riktige er derfor å ha en høyere aksjeandel, sa Staavi

– Spørsmålet er om en 25-åring skal plassere midlene i 10 % eller 80% aksjer! Svaret er enkelt. Det blir ikke pensjon om han plasserer midlene i 10 % aksjer, sa Staavi. 

Staavi viste til at regelverket ble vedtatt for 30 år siden, da renten var 18 % og det var lett å garantere at kundene skulle få 4 %. Man har nå tilbakelagt en lang periode med fallende renter, som har gitt god avkastning på obligasjoner.

– Nå er renten 0 %. Garantirenten ligger nå over markedsrenten. Da kan man ikke lenger garantere det samme nivået, sa Staavi.

Staavi gjentok for øvrig sitt tidligere forslag om en ny pensjonsreform.

– Utover folketrygden trenger man en egen pensjonskonto hvor alle pensjonsrettigheter samles. Den kan hete pensjonskonto (PK). Sparingen kan dermed skje direkte i form av trekk i lønn. Og så blir det et spørsmål om å rådgi om risiko og forvaltning av denne kontoen, argumenterte Staavi.

Vil ha fripoliser uten garanti

Jorge Jensen fra Forbrukerrådet var tilbakeholden med å si noe om regelverket for fripoliser, utover at han mener navnet er galt. Han lanserte ideen om å kalle fripoliser med investeringsvalg for fripoliser uten garanti.

Jensen var opptatt av å redusere kostnadene ved forvaltning, og rettet også kritikk til Banklovkommisjonen som har foreslått fripoliser med investeringsvalg. Han viste til at bransjen selv sitter der, og hevdet at tiltaket er ønsket av næringen selv.

 

Forbrukerrådet ble for øvrig møtt med en del kritiske kommentarer for at man ikke involverer seg i diskusjonen om forvaltning av pensjonsmidlene, hvilket enkelte mener burde være et mye viktigere spørsmål enn hva navnet på fripoliser skal være.

10 råd om fripoliser

800.000 eiere av fripoliser i Norge har mulighet til å velge om de vil si fra seg den garanterte avkastningen, mot en potensielt høyere pensjon gjennom å velge investeringsprofil selv for sine pensjonsmidler. Det ble åpnet for dette fra 1. september 2014. Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle. 

Finans Norge har utarbeidet 10 råd for deg som vurderer å gjøre om fripolisene sine:

  1. Husk at fripoliser er en av flere byggesteiner i din totale pensjonskapital. For noen er denne byggesteinen stor, for andre liten.
  2. Derfor er det viktig å starte med å skaffe seg oversikt; både over hvilke fripoliser du har, og hvilken pensjonssparing du ellers har via folketrygden og dagens arbeidsgiver.
  3. Gode informasjonskilder i så måte er www.norskpensjon.no og/eller www.nav.no. Her kan du både få oversikt over fripoliser og pensjonsopptjening i folketrygden og hos dagens arbeidsgiver. Du kan også få en indikasjon på pensjonsutbetaling gitt ulik pensjoneringsalder. 
  4. I tillegg til disse pensjonsrettighetene, kommer det du måtte ha av privat pensjonssparing. Det kan være bankinnskudd, individuelle pensjonsprodukter, fondsplasseringer og boligverdier som du eventuelt kan/har tenkt å realisere eller belåne for å spe på pensjonen. 
  5. Når du har skaffet deg en totaloversikt, er du klar til å vurdere hva du bør gjøre med dine fripoliser. 
  6. Ta deg god tid og søk råd til å finne ut av hva som lønner seg best for deg. Husk at det ikke finnes et generelt godt og riktig råd som passer for alle. Du må finne ut hva som er best for deg, gitt dine øvrige pensjonsrettigheter, planer/ønsker og risikotoleranse. 
  7. Det betyr at for noen vil være fornuftig å konvertere fripolisen fra garantert rente til eget investeringsvalg, mens det for andre er bedre å beholde rentegarantien. Ikke heng deg opp i hva naboen gjør, eller generelle ekspertråd. 
  8. Dersom du finner ut at det er ønskelig å konvertere til investeringsvalg, må du sette deg nøye inn i hvilke alternativer du har (risikoprofiler), og hva de ulike alternativene koster. Du må også være forberedt på verdisvingninger; det er jo disse som over tid skal gi deg en høyere avkastning enn den garanterte renten hvis du velger investeringsvalg.
  9. Dersom du velger å konvertere til investeringsvalg, må du være forberedt på å følge med på investeringen frem mot pensjoneringstidspunktet. Dette kan du gjøre i samråd med din rådgiver. Med andre ord; legg en plan basert på dine individuelle forutsetninger, og hold deg til denne planen (med mindre det skulle skje noe uforutsett).
  10. Husk at valgmuligheten mellom garantert rente og investeringsvalg er et gode for deg som kunde. Det gir deg muligheten til å justere pensjonssparingen i forhold til din individuelle situasjon og risikoholdning, og på den måten sikre deg en best mulig totalpensjon.