12

Gå til hovedinnhold

12

Ny rekord i antall betalingstransaksjoner

Mandag 22. desember ble det satt rekord i antall transaksjoner mellom bankene.  I løpet av dagen ble det gjennom banknæringens felles avregningssystem (NICS) avregnet 23 941 021 transaksjoner. – Det er julehandelen som trekker opp volumet, og 71,6 prosent av mandagens transaksjoner kommer fra helgens korttransaksjoner, sier Stine Neverdal i Finans Norge.

Julen er høysesong for boligbranner

Pressemelding: Vintermånedene er høysesong for brann og mange dødsbranner oppstår rundt jul og nyttår. I desember og januar brenner rundt 50 prosent flere boliger sammenlignet med en gjennomsnittlig måned ellers i året, viser tall fra Finans Norge.  – Levende lys og alkohol kan være en livsfarlig kombinasjon, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Vi bulker julen inn

Pressemelding: Årets bulketopp er de par siste dagene før jul. Flere hundre mennesker får småskader på bilen sin 22. og 23. desember, viser tall fra Finans Norge. 

Vil la forsikringsselskapene innkreve årsavgiften

Regjeringen foreslår at norske forsikringsselskaper skal innkreve årsavgiften på bil. Dermed ønsker man å effektivisere statlig innkreving. – Årsavgiften er den dyreste særavgiften å innkreve, sier Siv Jensen, og viser til at forsikringsnæringen er effektiv...

Skjult observasjon er lovlig

Personvernnemnda har fattet et vedtak som endelig fastslår at forsikringsselskaper kan benytte skjult observasjon og filming i saker der det er kvalifisert mistanke om svindel.

Endrer ikke den motsykliske kapitalbufferen

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet holdes uendret. I desember 2013 ble denne fastsatt til 1 prosent med virkning fra 30. juni 2015. Beslutningen er i tråd med Norges Banks råd. 

Viktig evaluering av hvitvaskingsarbeidet

– Det er bra at vi nå har fått en grundig evaluering av Norges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det sikrer at vi får nødvendig trykk på forbedringer av arbeidet fremover, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han kommenter...

Vil ha enklere administrasjon av ny uførepensjon

Finansdepartementet har nå foreslått nye regler om uførepensjon i privat sektor. I likhet med Banklovkommisjonen har departementet foreslått en ”nettoordning”, det vil si at uførepensjonen beregnes uavhengig av hva man får i uføretrygd fra folketrygden. Finans Norge støtter forslaget til ny uførepensjon, men påpeker at flere punkter bryter med Banklovkommisjonens forslag, og...

Kreutzer gir klimaråd

Klimaminister Tine Sundtoft har etablert et klimaråd med 25 deltakere med toppstillinger i næringsliv, arbeidsliv, forskning og miljøbevegelse.  – Dette er en fin anledning for å fremme finansnæringens synspunkter i klimadebatten, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og deltaker i det nyopprettede klimarådet.

Kortmisbruk for 80 millioner kroner første halvår

I første halvår 2014 rapporterte bankene om tap etter kortsvindel for 80 millioner kroner. Det er fem millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge.

360 millioner etter flommen på Vestlandet

Erstatningene etter flommen på Vestlandet i slutten av oktober er nå anslått til 360 millioner kroner. Det viser tall som gjelder naturskadedekningen gjennom Norsk Naturskadepool fra begynnelsen av desember.

Rundskriv om avlytting av mobiltelefoner

Finans Norge vektlegger at fokuset i all hovedsak bør være rettet mot en bevisst bruk av mobiltelefoner. Det bør foreligge et fastsatt og konkret regime som definerer hvilke emner som skal kunne diskuteres over mobilnettverket, samt at det spesifiseres alternative komunikasjonslinjer for definerte typer sensitiv informasjon. Dette skriver fagsjef Jan Daniel Juniszewski i...

Finansnæringen tar sikkerheten på alvor

– Aftenpostens avsløringer om at det drives mobilovervåking i Oslo er skremmende, men dessverre helt i samsvar med det vi har beskrevet i våre årlige rapporter om sikkerhetsutfordringer for finansinstitusjonene. Det sier fagsjef Jan Daniel Juniszewski i Finans Norges enhet for økonomisk kriminalitet.

Ti ting du kanskje ikke visste om BSU

At BSU, Boligsparing for ungdom, gir et direkte fradrag i skatten, er vel kjent. Men at den høye BSU-renten i tillegg kan være skattefri, er mindre kjent. Her er ti ting du kanskje ikke visste om BSU-ordningen. 

Boligblokker. Foto.

BSU mer enn fordoblet på fem år

Innestående på BSU – Boligsparing for ungdom – vil ved årsskiftet trolig passere 35 milliarder kroner. Det innebærer mer enn en fordobling på fem år. – Mye oppmerksomhet om egenkapital ved boligkjøp har utvilsomt bidratt til BSU-veksten, sier Rolf Mæhle,...

Kapitaliseringsrente på fire prosent

Høyesterett har 12.desember 2014 fastsatt at kapitaliseringsrenten ved utmåling av individuell personskadeerstatning skal være fire prosent. Kapitaliseringsrenten har fra 1993 og frem til i dag vært fem prosent. 

Liten økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Finans Norges medlemsvirksomheter har økt litt det siste året. Mens fraværet er om lag uendret innen bankvirksomhet, har fraværet økt noe innen forsikring og blant andre medlemmer.

Færre branndøde, men erstatningene øker

54 personer er omkommet i branner i Norge fram til medio desember, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Finans Norges brannstatistikk for årets første tre kvartaler viser samtidig at antall og erstatninger knyttet til materielle brannskad...

Rentekutt fra Norges Bank

Norges Bank besluttet å senke styringsrenten fra 1,50 prosent til 1,25 prosent på rentemøtet 11. desember. Rentekuttet kommer som følge av at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Norges Bank legger i tillegg til...

– Viktig med god rådgivning om fripoliser

VGs økonomiske kommentator Tom Staavi mener flere fripoliser med investeringsvalg vil være interessant for flere å vurdere. Samtidig er det viktig med god rådgivning. Staavi stilte i debatt med Forbrukerrådets fagdirektør Jorge Jensen og Øistein Medlien, Grieg Investor på et pensjonsseminar i regi av Finans Norge og Handelshøyskolen BI 8. desember.

Betal fra konto til konto med mobil

I disse dager lanserer de første bankene en helt ny betalingstjeneste i det norske markedet; øyeblikkelig betaling fra konto til konto med mobil. Tjenesten er utviklet av bankene gjennom Finans Norge under navnet Straksbetalinger.

Viktige veivalg om tjenestepensjon

Finans Norge inviterer til konferansen "Viktige veivalg om tjenestepensjon" 28. januar. Det blir bidrag fra bl.a. sentrale representanter fra partene i arbeidslivet og Konkurransetilsynet. Blant foredragsholderne er Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge, Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Eystein Gjelsvik, utredningsleder LO, Jorunn Berland, leder YS og Christine...

– Får snart holde med regulering

– Vi har kommet til et punkt hvor det snart får holde, sa finansminister Siv Jensen til Finansavisen på et kundearrangement i regi av Swedbank mandag. Temaet hun kommenterte var innfasingen av EU-reguleringene for finansbransjen, som hun innrømmet hadde...

Kapitalkravene bidro til lavkonjunktur

Skjerpede kapitalkrav til bankene var en av faktorene som bidro til å trekke norsk økonomi inn i en lavkonjunktur etter 2012. Nesten 1 av 5 medlemsbedrifter i NHO svarer at situasjonen i bank og finansmarkedet bidrar til å utsette/revurdere investeringer. Det fremgår av NHOs ”økonomisk overblikk” for fjerde kvartal, som ble fremlagt i dag.