Ungdom og økonomi – oppdatert informasjons- og opplæringsmateriell

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ungdom og økonomi – oppdatert informasjons- og opplæringsmateriell

Nå foreligger oppdatert informasjonsmateriell for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere som vil informere ungdom og unge voksne om personlig økonomi.

1. Unge og arbeid – pensjon og forsikring

Fakta og tips som unge mennesker kan ha nytte av i sin første jobb. Materiellet inneholder et informasjonshefte med utfyllende informasjon og en pp-presentasjon. Sammen med Norsk Pensjon er det utarbeidet en enkel tosiders brosjyre.  

Last ned informasjonsmateriell fra denne siden

2. Personlig økonomi for videregående skole

Informasjonen er ment å supplere opplæringen i samfunnsfag Individ og samfunn på videregående skole. Her er det både faktastoff og oppgaver.

Last ned informasjonshefte (63 sider)