Retningslinjer for utvalgsarbeidet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Retningslinjer for utvalgsarbeidet

Finans Norges hovedstyre vedtok i møte 13.11.14 et sett av retningslinjer som skal gjelde for alle styrer og utvalg i organisasjonen. Her fastslås det at alt utvalgsarbeid skal konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk viktige i gjeldende strategiplaner. 

Blant temaer som behandles kan nevnes:

  • oppnevninger til utvalgene
  • vervet som utvalgsmedlem og utvalgsleders stilling
  • arbeidsformen i utvalgene.

Hovedstyret ser det som et mål å utvikle en enkel, enhetlig og forståelig utvalgsstruktur på tvers av de tradisjonelle bransjeområdene, og det er i den forbindelse utarbeidet en modell for utvalgsstrukturen, slik den ser ut pr. i dag.