Positive til mer økonomiopplæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive til mer økonomiopplæring

Pressemelding: Denne uken møtte ungdomspartiene skoleelever, Forbrukerombudet og Finans Norge til debatt. Temaet var unges behov for opplæring i personlig økonomi, og alle ungdomspolitikerne fremhevet viktigheten av å gi unge bedre økonomikunnskaper.

Ett år har gått siden Torbjørn Røe Isaksen tok over som kunnskapsminister. Forbrukerombudet oppfordret da statsråden til å få personlig økonomi inn på timeplanen i norsk skole. Men foreløpig har lite skjedd.

Mandag denne uken inviterte derfor Finans Norge og Forbrukerombudet ledende ungdomspolitikere til å debattere temaet sammen med elever fra Oslo Handelsgymnasium.

– Utfordringen er at sentrale politikere sier dette er viktig, men at ingen gjør noe med det. Samtidig ser vi stadig flere økonomiske fallgruver for barn og unge, sa forbrukerombud Gry Nergård.

Bred enighet om behovet

I debatten deltok SU, FPU, AUF, Unge Høyre og Senterungdommen. Alle representantene var enige om at det er stadig viktigere å gi ungdommen gode kunnskaper om personlig økonomi.

Debattantene hadde ulike innfallsvinkler til hvordan kunnskapsnivået kan heves. Mens FPU påpekte at økonomiundervisning i skolen er viktig ettersom dårlig økonomi gjerne går i arv, trakk SU frem behovet for å se økonomiundervising i sammenheng med effektiv lovgivning mot kredittreklame og bankenes plikt til god rådgivning.

Selv om det ikke var tverrpolitisk enighet om virkemidlene, belyste debatten hvor viktig det er at det gjøres konkrete grep for å møte kompetansebehovet.

– Vi ser frem til at ungdomspartiene tar med engasjementet videre i det politiske arbeidet med opplæring i personlig økonomi, også oppimot egne moderpartier, sa forbrukerombud Gry Nergård.

– Stadig yngre forbrukere utsettes for stadig mer målrettet markedsføring på nett, og disse fristelsene er gjerne koblet til tilbud om kreditt. Grunnleggende økonomiforståelse er derfor viktig fra ung alder.

Etterlyser politisk handling

– Vi mener at opplæringen i personlig økonomi i dag dessverre er for lite systematisk og for mye er opp til den enkelte skole. Personlig økonomi må derfor få en større plass i den obligatoriske læreplanen, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kreutzer trakk særlig frem viktigheten av å fjerne uforpliktende setninger om personlig økonomi i dagens lærerplan.

– Dagens læreplan skaper ingen grobunn for økt undervisning i personlig økonomi, og innholdet fører ikke til at skolene får nødvendig læremateriell.

Ungdom ønsker selv mer undervisning i økonomi

Finans Norge og Forbrukerombudet har tidligere foreslått å innføre «Praktisk personlig økonomi» som eget fag på ungdomstrinnet, at sparing, lån, fornuftig pengebruk og enkel budsjettering skal inn som temaer i barnetrinnet, og at antall timer med personlig økonomi bør utvides på videregående trinn.

– Vår erfaring er at ungdom selv ønsker å heve sin kompetanse på personlig økonomi, men det holder ikke hvis det ikke legges til rette for dem. Kunnskaper om økonomisk planlegging og sparing før forbruk er helt grunnleggende verktøy for å møte voksenlivets utfordringer, sa forbrukerombud Gry Nergård.

Rektor Trond Lien og flere av dagens elever deltok også i diskusjonen. I motsetning til ungdomspolitikerne var både rektor og elevene samstemte i ønsket om mer personlig økonomi på timeplanen.

Tok Økonomilappen

I tillegg til å debattere personlig økonomi som eget fag i skolen, fikk de fem ungdomspolitikerne testet sine økonomiske kunnskaper ved å ta testen «Økonomilappen».

Det siste året har over 10 000 fullført kunnskapstesten som Finans Norge og Forbrukerombudet har utviklet, enten på nett eller mobil, noe som viser at gode opplæringsverktøy er et viktig satsningsområde.

Økonomilappen består av totalt 20 spørsmål i temaene sparing, lån og dagligøkonomi. Spørsmålene trekkes fra en stor database og varierer hver gang testen tas.

Økonomilappen egner seg for bruk i forbindelse med økonomiopplæring, både i ungdomsskole og i videregående skole.