Over 1 000 milliarder kroner i forsikringsforpliktelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Over 1 000 milliarder kroner i forsikringsforpliktelser

Finans Norges livsforsikringsstatistikk viser ved utgangen av 3. kvartal 2014 at norske livselskaper har over 1 000 milliarder kroner i forsikringsforpliktelser overfor sine kunder, nesten 900 milliarder av disse knyttet til tjenestepensjonsordninger.

De 900 milliardene fordeles på henholdsvis offentlig og privat sektor som i figuren under (i milliarder kroner).

Forpliktelsene knyttet til fripoliser er på 204 milliarder kroner, en økning på 28 milliarder på ett år. Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det ikke rapportert omdanninger til fripoliser med investeringsvalg.

Ved utgangen av 3. kvartal 2014 utgjorde samlet brutto forfalt premie for privat kollektiv pensjon 26 milliarder kroner, og 29 milliarder kroner for kommunal kollektiv pensjon. 

Brutto forfalt premie for innskuddspensjon har økt med 13 prosent, og 5,5 prosent i kommunal pensjon. 

Innføring av nytt dødelighetsgrunnlag for ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring (K2013FT) samt redusert grunnlagsrente fra 2015 vil bidra til økte premier for ytelsesordninger. Fra 2014 økte også de maksimale satsene i innskuddsordningene, som bidrar til at samlet premie øker for innskuddsordningene. Finans Norge vil innhente statistikk for 2014 over hvor mange som har valgt å endre sine innskuddssatser.

Det har vært en nedgang i nytegnet premie for privat kollektiv ytelsespensjon på 10 prosent i forhold til 3. kvartal 2013. Nytegning av ytelsespensjon i privat sektor er tegning av risikodekninger.

Individuell kapitalforsikring har sammenlignet med 3. kvartal 2013 økt med 19 prosent. Det er særlig kapitalforsikring med investeringsvalg som har bidratt til oppgangen, med en økning på 42 prosent.