Næringspolitikk for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringspolitikk for finansnæringen

– Vi er svært godt fornøyd med at det nå er flertall på Stortinget som ber regjeringen utrede en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen i forbindelse med finansmarkedsmeldinga. Overraskende nok har det aldri blitt laget noen slik politikk, til tross for at finansnæringen representerer 7 prosent av verdiskapingen, og er helt sentral for at andre næringer skal lykkes. Det sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Det er i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre at dette blir omtalt.

– Norge har flere sterke næringer som olje og energi, fisk, skipsfart og turisme. Og finans. Alle disse næringene er av avgjørende betydning for norsk økonomi. Bank og finanstjenester er en sentral del av samfunnets infrastruktur og i mange tilfeller en premissgiver for økonomisk utvikling, sier Kreutzer.

Tydelig politikk

– Det er svært viktig at Norge utarbeider en tydelig politikk for hva finansnæringen skal stå for, dens rolle, og hvilke rammebetingelser den bør ha. Finansnæringen står overfor en rekke omveltninger både i Norge og internasjonalt. Det er derfor viktig å utvikle en næringspolitikk for finansnæringen og bankene. En politikk som ivaretar både små og store markedsaktører, privat- og bedriftskunder, bygd og by, sier Kreutzer.

Næringen ser fram til å følge den videre prosessen, og være en sentral premissleverandør, både faglig, politisk og som interesseorganisasjon.