Internasjonale kort mye dyrere enn BankAxept

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Internasjonale kort mye dyrere enn BankAxept

En undersøkelse gjort av Norges Bank om kostnader i det norske betalingssystemet viser at internasjonale betalingskort koster samfunnet mer enn fire ganger så mye som betalinger med BankAxept.

Mer enn åtte av ti kortbetalinger i Norge skjer med BankAxept. Markedsandelen har de siste årene vært synkende.

I gjennomsnitt går over 200 milliarder kroner gjennom det norske betalingssystemet hver dag. Ifølge beregninger Norges Bank har gjort, er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved bruk av BankAxept rundt 3 kroner per betaling. Til sammenligning koster betalinger med internasjonale kort 13 kroner, altså over fire ganger så mye. Det opplyste visesentralbanksjef Jon Nicolaisen på Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 12. november.

Mer effektivt

Norges Banks undersøkelse viser også at bankene utfører betalingstjenester mer effektivt enn før. Likevel går bankene fortsatt med underskudd på betalingsformidling. Inntektene dekker kun tre firedeler av kostnadene.

Betalingssystemene står overfor store endringer, blant annet kommer mobilbetaling etter alt å dømme til å få langt større betydning i årene som kommer.

BankAxept møter utfordringene

For å møte framtidas utfordringer har norsk banknæring i år etablert BankAxept som et eget aksjeselskap.

– Undersøkelsen til Norges Bank bekrefter at BankAxept er et kostnadseffektivt betalingssystem. Dette skal vi bygge videre på samtidig som vi skal utvikle nye kundevennlige betalingsløsninger som er sikre, stabile og kostnadseffektive, sier administrerende direktør i BankAxept AS, Øyvind Apelland.

BankAxepts målsetting er at de skal være et ledende produktselskap som muliggjør innovasjon i det landskapet som nå utvikler seg innen betalingsområdet.