Helt sjef – i boligmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Helt sjef – i boligmarkedet

– Det er viktig at de unge opplever at det er mulig å komme inn i boligmarkedet, hvis de gjør de riktige valgene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Nå skal elever i videregående skoler over hele landet lære hva som skal til for å skaffe seg egen bolig. Opplæringen gis av bankansatte i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE).

Unge opplever at det blir stadig tøffere å komme inn i boligmarkedet. Elever i videregående skoler skal nå få opplæring i dette av bankmedarbeidere over hele landet. Lokale banker i Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Vest-Agder bruker programmet «Sjef i eget liv!» i opplæringen. Det nye programmet er utviklet av UE og Finans Norge og er basert på at bankansatte bruker sin kompetanse til å lære elevene sammenhengen mellom utdanningsvalg, lønn, sparing og etablering.

Gjennom en årrekke har ansatte i finansnæringen stilt som veiledere for UEs programmer i grunnskolen. Over 18.000 elever i ungdomsskolen fikk utdanning i personlig økonomi i fjor. Nå utvides satsingen til også å gjelde videregående skole gjennom ”Sjef i eget liv!”. Det nye pedagogiske programmet skal hjelpe unge mennesker til å utvikle gode holdninger til forbruk og personlig økonomi. 

– Gjennom UEs programmer og nettverk når finansnæringen ut til en ung målgruppe. Vi er opptatt av at ungdom har god forståelse av og innsikt i egen økonomi. Samarbeidet med UE styrker finansnæringens arbeid overfor skolen og bidrar til at næringens kjernekompetanse kan brukes på bred basis i skoleverket, understreker Kreutzer.

Vil ha obligatorisk undervisning

– Finansnæringen legger mye ressurser ned i vår satsing på å sette barn og unge bedre i stand til å takle privatøkonomiske valg. Programmet Sjef i eget liv! er et godt eksempel på det. Men vi mener at dette er så viktig at det burde vært en del av den obligatoriske undervisningen i Norge, sier Kreutzer.

Svært gode evalueringer av elever og lærere

En pilot av programmet ”Sjef i eget liv!” har vært gjennomført med 450 elever over hele landet. Evalueringsresultatene er gode, og svarene fra elevene viser blant annet:

  • ”Jeg har fått større innsikt i personlig økonomi” – score 4,7 av 6
  • ”Jeg har fått økt forståelse for at valg jeg gjør kan få konsekvenser for min framtidige økonomi” – score 4,9 av 6
  • ”Jeg har fått bedre innsikt i hva jeg kan gjøre for en gang å kunne skaffe meg egen bolig” – score 4,6 av 6
  • ”Jeg er mer motivert for å ha en strammere styring av egen økonomi” – score 4,7 av 6

Programmet ble prøvd ut i både yrkesfaglige og studiespesialiserende studieretninger. Lærernes tilbakemeldinger er at programmet er veldig bra, og de sier de vil bruke det igjen.

”Sjef i eget liv!”

Programmet Sjef i eget liv! bygger på den digitale plattformen med samme navn som er utviklet av Finans Norge sammen med Husbanken og NAV.

 
Kontaktpersoner:

Hilde E. Johansen, Finans Norge, mobil 996 97 167
Wenche Wærner, Ungt Entreprenørskap, mobil 934 37 800