Gode resultater for bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode resultater for bank og forsikring

Banker og forsikringsselskaper hadde gode resultater etter tredje kvartal i år. Det viser Finanstilsynets oversikt som ble kjent 25. november. Bankene hadde et resultat før skatt på 42 milliarder etter tre kvartaler.

Det gode resultatet i bankene skyldes i hovedsak tre forhold: Lavere innlånskostnader, betydelig gevinst ved salg av Nets, og fortsatt svært lave tap (Kun 0,16% av utlånsvolum).

Ifølge Finanstilsynet var utlånsveksten til personkunder på 5,6 % mens utlån til bedrifter økte med 1,1 %.

Livsforsikring

Livsforsikringsselskapene hadde også gode resultater. Den bokførte kapitalavkastningen i kollektivporteføljen var 4,8 prosent (annualisert) etter tre kvartaler, og var høyere enn i samme periode i 2013. Verdijustert kapitalavkastning, som inkluderer selskapenes urealiserte verdiendringer, var 6,1 prosent (annualisert), skriver Finanstilsynet i sin pressemelding.

Skadeforsikring

De norske skadeforsikringsselskapene hadde et resultat før skatt på 7,9 milliarder kroner etter tre kvartaler. Dette var en betydelig bedring sammenlignet med samme periode i 2013, og skyldes i hovedsak høy premievekst og økte finansinntekter.

For skadeforsikringsselskapene var resultatet 7,9 MRD før skatt, som også er en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor.