11

Gå til hovedinnhold

11

Ikke for bankens skyld

Ingen gråter for bankens skyld, men går det dårlig med norsk finansnæring, så har vi alle et stort problem. Det forsøker Tom Staavi å illustrere på en pedagogisk god måte i VG 26. november.

Helt sjef – i boligmarkedet

– Det er viktig at de unge opplever at det er mulig å komme inn i boligmarkedet, hvis de gjør de riktige valgene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Nå skal elever i videregående skoler over hele landet lære hva som skal til for å skaffe seg egen bolig. Opplæringen gis av bankansatte i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE).

Gode resultater for bank og forsikring

Banker og forsikringsselskaper hadde gode resultater etter tredje kvartal i år. Det viser Finanstilsynets oversikt som ble kjent 25. november. Bankene hadde et resultat før skatt på 42 milliarder etter tre kvartaler.

Skadestatistikken etter 3. kvartal er nå klar

Skadestatistikken for 3. kvartal viser at det totalt ble erstattet skader for 27,3 milliarder kroner hittil i år, 35 prosent er på motorkjøretøy, mens 33 prosent går til erstatning på private boliger og næringsbygg. 

Vi har mistet troen på landets økonomi

Pressemelding: Troen på landets økonomi neste år har fått en kraftig knekk, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2014. – Sterkt fallende oljepris og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen...

Høye båterstatninger etter godværssommer

Pressemelding: Båterstatningene har skutt i været i takt med gradestokken i sommer. Hittil i år øker fritidsbåterstatningene med 38 prosent til hele 406 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Næringspolitikk for finansnæringen

– Vi er svært godt fornøyd med at det nå er flertall på Stortinget som ber regjeringen utrede en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen i forbindelse med finansmarkedsmeldinga. Overraskende nok har det aldri blitt laget noen slik politikk, til tross f...

MOT til å glede-dagen

I dag er det MOT til å glede-dagen. Denne dagen i regi av organisasjonen MOT har blitt en årlig begivenhet og handler om å skape og spre glede. Ungdom fra MOT-skoler rundt i hele landet besøker og gleder mennesker i sitt lokalsamfunn gjennom ulike “glede-aktiviteter”. Mottoet for dagen er å skape glede med enkle midler. Ca 65.000 ungdommer markerer dagen på sin skole, og bli...

Rekorderstatninger etter lynnedslag

Pressemelding: Det er rekordmange materielle skader etter lyn hittil i år. Erstatningene er også høyere enn noen gang tidligere, viser tall fra Finans Norge. – De mange lynnedslagene vi hadde på sensommeren og i høst, førte til langt flere skader enn vanlig...

Retningslinjer for utvalgsarbeidet

Finans Norges hovedstyre vedtok i møte 13.11.14 et sett av retningslinjer som skal gjelde for alle styrer og utvalg i organisasjonen. Her fastslås det at alt utvalgsarbeid skal konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk viktige i gjeldende strategiplaner. 

Skatt på finansnæringen – oppklaring av gale forutsetninger

Senterpartiets stortingsgruppe har i dag fremlagt sitt alternative statsbudsjettforslag for 2015, og blant annet foreslått å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent i finansnæringen, og en ekstra utbytteskatt på fem prosent. Finans Norge mener det er mange gale forutsetninger i Sp’s regnestykke.

Interesse for grønne obligasjoner

– Grønne obligasjoner blir møtt med økende interesse blant internasjonale investorer og private pensjonsfond. Avkastningen på disse obligasjonene er også økende. Det sa Abyl Karmali som er adm. direktør i Carbon Market i Bank of America Merrill Lynch på...

Idar Kreutzer som lærer for en dag

Onsdag 12. november var administrerende direktør i Finans Norge lærer for 10. klassingene ved Hauketo skole i Oslo. – Jeg ønsker å vise at næringen tar sitt ansvar for å lære de unge om personlig økonomi, sa Idar Kreutzer, etter å ha prøvd seg som lærer for over 80 elever.

Internasjonale kort mye dyrere enn BankAxept

En undersøkelse gjort av Norges Bank om kostnader i det norske betalingssystemet viser at internasjonale betalingskort koster samfunnet mer enn fire ganger så mye som betalinger med BankAxept.

Endret klima skjerper kommunenes ansvar

Naturfarer med økte flommer, skred og oversvømmelser er noe vi nå vet vi møter mer av fremover. Det er kommunens ansvar å sikre sine innbyggere mot slike farer. I et innlegg i Kommunal Rapport redegjør fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge for den dramatiske...

Positive til mer økonomiopplæring

Pressemelding: Denne uken møtte ungdomspartiene skoleelever, Forbrukerombudet og Finans Norge til debatt. Temaet var unges behov for opplæring i personlig økonomi, og alle ungdomspolitikerne fremhevet viktigheten av å gi unge bedre økonomikunnskaper.

Over 1 000 milliarder kroner i forsikringsforpliktelser

Finans Norges livsforsikringsstatistikk viser ved utgangen av 3. kvartal 2014 at norske livselskaper har over 1 000 milliarder kroner i forsikringsforpliktelser overfor sine kunder, nesten 900 milliarder av disse knyttet til tjenestepensjonsordninger.

Behov for bedre regulering

Norske banker er blant de mest solide i Europa, men fremstår med lavere soliditet som følge av særnorske regler. Det kan gi høyere renter for norske låntagere, skriver Idar Kreutzer i Finans Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Mange med boliggevinst i millionklassen

Pressemelding: Ni av ti boligeiere som har gjort seg opp en mening om markedsverdien på egen bolig mener den er høyere i dag enn da de kjøpte. Av disse tror 60 prosent at merverdien er en million kroner eller høyere, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som...

Kortbruk for 47 milliarder i oktober

Pressemelding: Tall fra Finans Norge og Nets viser at betalingskortene ble brukt for 47,3 milliarder kroner i oktober, en økning på 6,6 prosent sammenlignet med oktober 2013.

Flere hvitvaskingstips fra finansinstitusjonene

Pressemelding: Finansinstitusjonene avdekker stadig flere mistenkelige transaksjoner som de sender rapporter om til Økokrim. Hittil i år har tallet på rapporter om mistenkelige transaksjoner gått opp med til sammen 37 prosent til 4891, sammenlignet med samm...

Solide banker og robuste låneporteføljer

Rekordlave lånerenter og en god lønnsutvikling gjør at norske låntakere i dag lever godt med en historisk høy gjeldsbelastning. – Det er imidlertid viktig, ikke minst overfor unge låntakere, å minne om at boligprisene faktisk kan falle og lånerentene stige,...

Foreldre trår til ved barnas boligkjøp

Pressemelding: Fire av ti foreldre over 50 år oppgir å ha støttet barna økonomisk i forbindelse med boligkjøp, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har gjennomført for Finans Norge. – Foreldre og familie har blitt stadig viktigere for...