Viktig med god prisinformasjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med god prisinformasjon

God prisinformasjon er viktig, men bankene må ikke signalisere prisendringer før de faktisk gjennomføres. Det presiserer Konkurransetilsynet i Dagens Næringsliv søndag. I samme avis torsdag kunne man få inntrykk av at tilsynet var mot at bankene skal gi informasjon om hvilke priser de opererer med.

– At forbrukerne kjenner til rentebetingelsene i ulike banker er helt sentralt for at de skal kunne utnytte prisforskjeller og ta konkurransen i bruk. Flere banker er også børsnoterte, og er pliktig å informere finansmarkedene om renteendringer som kan påvirke børskursen, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

– Når det snakkes om at banker ikke kan fortelle markedet om hvilke rentebetingelser man faktisk tilbyr, må dette bero på en misforståelse. Banker er pålagt å opplyse om sine rentebetingelser, blant annet til Finansportalen, sier han men understreker at bankene ikke skal signalisere eller spekulere i sin rentesetting i forkant av en renteendring. Slik prissignalisering kan skade konkurransen i markedet.