Viktig med god prisinformasjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktig med god prisinformasjon

God prisinformasjon er viktig, men bankene må ikke signalisere prisendringer før de faktisk gjennomføres. Det presiserer Konkurransetilsynet i Dagens Næringsliv søndag. I samme avis torsdag kunne man få inntrykk av at tilsynet var mot at bankene skal gi informasjon om hvilke priser de opererer med.

– At forbrukerne kjenner til rentebetingelsene i ulike banker er helt sentralt for at de skal kunne utnytte prisforskjeller og ta konkurransen i bruk. Flere banker er også børsnoterte, og er pliktig å informere finansmarkedene om renteendringer som kan påvirke børskursen, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

– Når det snakkes om at banker ikke kan fortelle markedet om hvilke rentebetingelser man faktisk tilbyr, må dette bero på en misforståelse. Banker er pålagt å opplyse om sine rentebetingelser, blant annet til Finansportalen, sier han men understreker at bankene ikke skal signalisere eller spekulere i sin rentesetting i forkant av en renteendring. Slik prissignalisering kan skade konkurransen i markedet.