Slik vil EU gjennomføre Solvens II

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Slik vil EU gjennomføre Solvens II

EU-kommisjonen har ferdigstilt sitt forslag til detaljerte lovbestemmelser for det nye europeiske solvensregelverket for forsikringsselskaper, ”Solvens II”. Solvens II skal gjelde fra 1. januar 2016, og EU-kommisjonens forslag utdyper nå de overordnede bestemmelsene i rammedirektivet for Solvens II som ble vedtatt i 2009.

Forslaget fra EU-kommisjonen omfatter blant annet bestemmelser knyttet til tiltak som skal gjøre Solvens II bedre tilpasset langsiktige pensjonsprodukter, et tema som i lang tid har stått sentralt i Finans Norges arbeid med Solvens II.

Kommet langt

– Norske forsikringsselskaper har kommet langt i sin tilpasning til Solvens II, men det har vært stor usikkerhet knyttet til utformingen av det endelige regelverket. Vi er derfor tilfreds med at EU-kommisjonen nå har lagt frem et forslag som inneholder viktige avklaringer på mange sentrale områder innenfor Solvens II, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Kommer til kort på flere punkter

– Samtidig er vi skuffet over at forslaget fra EU-kommisjonen kommer til kort på flere av de viktigste punktene. Finans Norge har i flere år arbeidet aktivt for å få på plass gjennomføringsbestemmelser som sikrer en stabil metodikk for hvordan rentekurven som selskapene skal benytte i verdsettelsen av forsikringsforpliktelsene fastsettes.

– I tillegg har vi arbeidet for bestemmelser som gjør det mulig for forsikringsnæringen å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom investeringer i infrastruktur også under Solvens II. Her har vi hatt en samlet, europeisk forsikringsnæring med oss, og vi hadde derfor forventet en mer imøtekommende holdning fra EU-kommisjonen, sier Kreutzer.

– Vi vil nå gå nøye gjennom forslaget fra EU-kommisjonen, og se nærmere på de konklusjonene kommisjonen har kommet frem til, sier Kreutzer.