Setter spor i statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Setter spor i statsbudsjettet

Enhet for økonomisk kriminalitet i Finans Norge har et nært og tett samarbeid med Justisdepartementet, noe som nå også har satt spor etter seg i statsbudsjettet. I Justisdepartementets budsjettproposisjon for 2015 henvises det flere steder til arbeidet som gjøres i samarbeid med Finans Norge. Blant annet henvises det til samarbeidet mellom Politidirektoratet og Finans Norge når det gjelder bekjempelse av ID-kriminalitet, og arbeidet med falske identiteter og ID-forvaltning.