Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Ny finansforetakslov, kapitalkrav, Solvens II, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og norske FATCA-regler er bare noen av temaene som blir omtalt i de 66 artiklene i dette nummeret. Finans Norge-medlemmer og abonnenter har tilgang til Finansrett. Sparebankforeningens Aktuelt om Bankjus som ble utgitt til og med 2009 er nå også lagt inn på Finansrett.no.

Gå til Finansrett.no