Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Ny finansforetakslov, kapitalkrav, Solvens II, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og norske FATCA-regler er bare noen av temaene som blir omtalt i de 66 artiklene i dette nummeret. Finans Norge-medlemmer og abonnenter har tilgang til Finansrett. Sparebankforeningens Aktuelt om Bankjus som ble utgitt til og med 2009 er nå også lagt inn på Finansrett.no.

Gå til Finansrett.no