Nordiske banker står støtt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nordiske banker står støtt

Pressemelding: – Europeiske banker har vært gjennom en svært grundig helsesjekk. Testen viser at nordiske banker står støtt og ligger godt an til å oppfylle nye og strengere kapitalkrav, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i en kommentar til stresstestene fra Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske banktilsynet (EBA).

– Offentliggjøring av resultatene bidrar til større åpenhet og tillit i markedene. Det er viktig, sier Kreutzer.

Ingen nordiske må øke kapitaldekningen

Testresultatene viser at ingen av de nordiske bankene må øke sin kapitaldekning som følge av stresstestene. Totalt 25 europeiske banker må styrke sin kjernekapital med 25 mrd euro. Kravet må oppfylles 6-9 måneder etter dagens offentliggjøring. Det største kapitalbehovet er identifisert i Hellas og Italia.

Om helsesjekken

Den 4. november i år overtar ECB det direkte tilsynsansvaret for de største bankene i eurosonen. Overtakelsen følger av etableringen av et felles tilsyn for bankene i eurolandene (Single Supervisory Mechanism).

Det er i alt 130 banker som blir underlagt tilsyn av ECB, og disse holder om lag 82 prosent av eurosonebankenes totale forvaltningskapital.  Som forberedelse til overtakelse av tilsynsansvaret er det foretatt grundige analyser av bankene, ‟Asset Quality Review”. I undersøkelsene omfattes blant annet DNBs datterbanker i Estland og Litauen, og også andre nordiske bankers virksomhet i euroland.

Samtidig har Det europeiske banktilsynet (EBA) gjennomført tilsvarende analyser av 123 banker i hele EU/EØS-området, inklusive Norge (DNB).