Lengre levetid og ny uførevirkelighet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lengre levetid og ny uførevirkelighet

Den Norske Aktuarforening inviterer til pensjonsseminar 27. november. Seminaret er åpent også for andre enn aktuarer.

Dato: 27.november 2014

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Tid: Kl. 09.00-15.30. Registrering fra kl. 08.30

Tema: Det er et sterkt fokus på levealder og dødelighetsutvikling i befolkning og forsikringsbestanden. Vi har invitert foredragsholdere som vil belyse den økende levealderen fra ulike perspektiver.

Etter lunsj får vi høre om en ny uførehverdag fra 2015 og siste nytt hva gjelder trender og utvikling for uførheten i folketrygden.
 
Pris: Seminaret, inkludert lunsj koster kr 3.000,- for DNA-medlemmer, kr 500,- for aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA-pensjonister og kr 4.000,- for øvrige.

Påmelding: Innen 30.oktober 2014
Bindende påmelding på aktfor.no eller til Trine Tangerud i sekretariatet på e-postadresse post@aktfor.no eller på telefon 22 04 39 84.