Klok og nødvendig EU-tilpasning for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klok og nødvendig EU-tilpasning for finansnæringen

Pressemelding: – Det er svært gledelig at regjeringen har funnet frem til en løsning som gjør at norsk finansnæring fortsatt kan være del av EUs indre marked for finansielle tjenester. At man samtidig har funnet en løsning som ikke gjør inngrep i norsk suverenitet har vært viktig, og det er all grunn til å gi honnør til Finansdepartementet og EU for å ha kommet frem til en god løsning på denne utfordringen,sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Norsk finansnæring har vært en del av EUs indre marked for finansielle tjenester i tjue år. EU har innført felles tilsynsordninger for finansielle tjenester i EU. For at Norge fortsatt skal være del av det indre markedet i EU på finansområdet, er det en betingelse at norsk tilsynspraksis er i samsvar med det europeiske.

– Det er dette man nå har funnet en løsning på gjennom en ordning hvor EØS-landene speiler regelsettet i den europeiske tilsynsmyndigheten, og så bruker vi ESA-mekanismen til å løse eventuelle uenigheter. Det er en god løsning for alle parter, sier Kreutzer.

Uten en slik tilpasning, ville norsk finansnæring møtt helt andre betingelser på det europeiske markedet.

– Det ville gitt alvorlige konsekvenser for norsk næringsliv og norsk finansnæring. Norsk næringsliv bruker norske finansinstitusjoner når de går ut i verden, og flere viktige norske finansinstitusjoner har betydelig virksomhet i utlandet. Det ville blitt vanskelig å fylle den rollen uten tilgang til det indre markedet. Samtidig ville det vært vanskelig å skape like konkurransevilkår og tilsyns- og reguleringspraksis, som er så viktig for finansnæringen. Dermed ville det også blitt et press på å flytte virksomhet ut av Norge for å få tilgang til markedet, sier Kreutzer.

Han understreker at det er viktig å få på plass det nye regimet så raskt som mulig.

– Utviklingen av lovgivningen på det finansielle området har vært svært omfattende etter finanskrisen. Alt det har stått på vent i Norge. Når dette spørsmålet er løst kan lovgivningen komme på plass, avslutter Kreutzer.