Flom på Vestlandet kan gi over 100 millioner kroner i erstatninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flom på Vestlandet kan gi over 100 millioner kroner i erstatninger

Pressemelding: Finans Norge anslår at naturskadeerstatningene etter flom i Hordaland og Sogn og Fjordane kan beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner totalt sett. –Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene og vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

– Det er flere kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane som nå er rammet av flom. Foreløpig ser det ut til at det ikke er mange store, totalskadde bygninger, men vi ser mange mindre skader på bygninger og hageanlegg, opplyser Westby.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, f.eks. dekning av redningsutgifter, avbruddstap, bil- campingvogn og båtskader. Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.

Uvanlig med flom på Vestlandet

– Det er uvanlig å se så mange skader etter flom i denne delen av landet. Vestlandet er sjeldent utsatt for flom, sier Westby.

I perioden 1980-2013 var det totalt 1269 flomskader i Sogn og Fjordane, hvilket gir et årlig snitt på 37,3 skader for dette fylket. 

Klikk for større graf

For Hordaland var det i samme periode totalt 2322 flomskader, hvilket gir et årlig snitt på 68,3 skader. Av naturskader i Norge er det mest flom- og stormskader, men for de to Vestlandsfylkene er det storm som har forårsaket flest naturskader de seneste årene. 

Klikk for større graf

Tidligere flomhendelser

I årene 2011 og 2013 var det mange skader etter flom, spesielt i Gudbrandsdalen. For 2011 ble det meldt 4200 flomskaderskader, som ga erstatninger på nesten 600 millioner kroner. I 2013 var skadeomfanget på 3800 flomskader som ga erstatninger på nesten 500 millioner. Også i 2012 var det mange skader etter flom, blant annet i Buskerud. Det ble dette året meldt 2400 flomskader som ga erstatninger på rundt 400 millioner kroner.

– Naturskadehendelser varierer over tid, men vi ser en trend med hyppigere og kraftigere hendelser. Med klimaendringer er det sannsynlig at vi vil se mer ekstremvær og dermed flere naturskadehendelser som de vi nå ser på Vestlandet i årene fremover. Vi må derfor som samfunn både tilpasse oss og forebygge, sier Westby.

Klikk for større graf

 

Klikk for større graf

Lovpålagt

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.

Lik premie for alle

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatt område på Vestlandet. Naturskadepremien er for tiden 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.