Færre branner i asylmottak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Færre branner i asylmottak

De siste årene har tallet på branner i asylmottak gått noe nedover. Finans Norge mener utviklingen er positiv, men at brannsikkerheten fortsatt må få stor oppmerksomhet.

Etter de ni første månedene i år er det registrert 12 branner i mottakene, mens det i hele 2013 var registrert 21.

Finans Norge har de siste årene vært i dialog med de som driver asylmottakene, samt Utlendingsdirektoratet (UDI) for å komme med innspill til tiltak som reduserer risiko, samt skadeomfanget hvis det først begynner å brenne.

Viktig opplæring

I tillegg har forsikringsnæringen bidratt til brosjyren Brannsikker bolig på 32 språk og en tilhørende film på 13 språk om opplæring i brannforebyggende tiltak i regi av Norsk brannvernforening. Disse tiltakene er rettet mot minoritetsspråklige bosatt fast eller midlertidig i Norge, samt beboere på asylmottak.

Finans Norge skal fremover ha årlige møter med Utlendingsdirektoratet (UDI) om brannspørsmål og krav til brannsikkerhet.