Uendret gjeldsvekst i juli

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,4 prosent i juli, ifølge statistikk fra SSB. Husholdningene økte sin gjeldsvekst med 0,2 prosentpoeng til 6,7 prosent og brøt dermed den nedadgående trenden de siste månedene. 

For ikke-finansielle foretak falt gjeldsveksten med 0,4 prosentpoeng til 2,5 prosent. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 510 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak ned igjen

Etter en marginal økning i kredittveksten til ikke-finansielle foretak i juni, falt veksten fra 2,9 til 2,5 prosent i juli. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 473 milliarder kroner.

Økende gjeldsvekst for husholdningene

For husholdningene økte gjeldsveksten i juli etter nedgang de tre siste månedene. Kredittveksten til husholdningene på tolvmåneders basis steg med 0,2 prosentpoeng til 6,7 prosent og reverserte dermed nedgangen i juni. Husholdningenes bruttogjeld var 2 646 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 604 milliarder kroner i juli. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt fra 3,8 prosent i juni til 3,7 prosent i juli. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Obligasjonsmarkedet har lenge kunnet vise til en høy, men avtakende vekst. I juli steg imidlertid veksten igjen. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 12,8 prosent frem til utgangen av juli, en økning fra 11,8 prosent måneden før.